מנחם בגין קורא בנאומו בירושלים: להלחם בעבדאללה ובבריטים עד חורמה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התש"ט, 7 בינואר 1949
מתוך:
עמוד 1,2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - בריטניה, ירדן. אישים - ישראל גלילי. בטחון - מלחמת העצמאות. מחתרות - עולי הגרדום. כלכלה - שוק חופשי
נאומו של בגין. הנושאים: ביקורת על מדיניות החוץ, משפט בעכו, מונופול השלטוני.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

על שלשה יסודות נבנית המדינה: מדיניות־חוץ נבונה, מדיניות־פנים נכונה, ומדיניות־משק הוגנת. פת הלחם של כל אזרח תלויה בקשר שבין שלש היסודות האלה.

אשר למדיניות־החוץ נתמכה ממשלתנו על האו"מ ועל ההסדר הטריטוריאלי עם עבר־הירדן. עתה יודעים כולנו שהאוריינטציה על האו"מ היתה פראזה נבובה ואומללה. אלה שיושבים בקריה האמינו שירושלים תהיה בינלאומית, שהמדינה תוקם ללא גבולות והמוני חיילים מאומות העולם יבואו להגן על החלטת או"מ. ועל כן לא כבשו את העיר העתיקה כשיכלו לעשות זאת. ולא הוכן נשק במדה מספקת בשעה שעמדנו לפני שעת הכושר ההיסטורית.

 

הגיעה השעה להתשחרר מן האוריינטציה על או"מ

זכור לנו אותו לילה אפל כאשר שלשת הארגונים הסתערו על חומות העיר העתיקה. חיילי אצ"ל הצליחו לפרוץ את החומות ולהקים את ראש הגשר לשחרור העיר העתיקה. אבל שעת ההפוגה התקרבה והאש נפסקה. כך נשארה עד היום העיר המקודשת בידי האויב. הגיעה השעה להשתחרר מהאוריינטציה האומללה על או"מ.

 

האוריינטציה על "השליט הנבון"

היסוד השני של תושבי הקריה הזמניים – להגיע בכל מחיר להסדר עם עבדאללה. סנטימנטים יש להם ל"שליט הטוב והנבון הדורש טוב לעמו ולארצו". ותושבי ירושלים יודעים מיהו עבדאללה זה.

בחוזה הבריטי נאמר שבריטניה רשאית להחזיק צבא בכל שטחי עבר־הירדן ונמליה. והלא לעבדאללה אין כיום נמלים.ומהו סעיף זה אם לא רמז לכוונת ההשתלטות על נמל חיפה.

 

האנגלים אינם אוהבים ליהרג

עתה מאיימת בריטניה בהתערבות צבאית גלויה. אבל קולונל פטרסון הבטיח שהבריטים אינם אוהבים לההרג. גם מלקות אינם אוהבים ואף לא תליות...

אנגליה נמצאת היום בבדידות והיא שנואה על כל העמים, אבל במקום להשתמש בבדידות של הבריטים מתבודדת ממשלתנו עם חלומות על ביצוע חלוקה פנטסטית, לנו מלחמה בעבדאללה ובריטניה עד חרמה.

[...]

במדינה קיים משטר של פרוטקציוניזם, שרק כרטיס המפלגה קובע בו. משהו רקוב במדינה אם דוחפים לוחמי־חופש לחיי מחתרת.

 

כלפי המשמיצים שעוד אתמול שיתפו פעולה עם הבולשת

בבסטיליה שלנו, בעכו, מתקיים משפט נגד לוחמי חופש והמאשימים הם אלה ששיתפו פעולה עם הבולשת הבריטית. מר גלילי משמיץ את עולי הגרדום, אותם הבחורים שהוצאו על ידי אלהי ישראל מכל העדות ומכל השכבות ולא נרתעו בדרכם עד הרגע האחרון. אותם הבחורים שנתנו את ברכתם, לאומה המשתחררת בשעה שעלו לגרדום. הלא רק בגלל הבחורים האלה יכול היום מר גלילי להופיע במשפט שלחרפתנו עברי הוא ולהשמיצם. והקטיגור במשפט עכו כבר עלה בדרגה. אין אנו רוצים בספרו הטמא של בווין כספר חוקינו. לנו ספר הספרים והוא ישלוט בנו.

 

שפע או עוני

לפנינו ברירה: שפע או עוני. בארה"ב מתבזבז כסף־תועפות על מונטורים למיניהם. מונטר זה מקבל 1500 ל"י לחודש מכספי האומה. ועוד בשעה שאנו זקוקים למיליונים להקמת המדינה. לנו דרושים מיליארדים של דולרים והכסף ישנו.

 

המונופול המפלגתי מונע אשקעות

חם לבם של יהודי הגולה והם רוצים להשקיע את כספם בארץ. אבל קיים כאן המונופול המפלגתי שמונע מהמוני ישראל להשקיע את כספם. רק משטר מושחת של מונופוליזציה הוא שמונע את פת הלחם מהמוני העם.

במדיניות חוץ ופנים נבונה, במדיניות משק הוגנת נעלה לדרך שההיסטוריה והגיאוגרפיה הועידו לנו: להיות הכוח המכריע במזרח הקרוב.