מנחם בגין על קברות עולי הגרדום: עוד נבשר לכם: נצחונכם שלם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אייר התשט"ו, 17 במאי 1955
מתוך:
עמוד 1
העיתון מדווח על האזכרה שנערכה לעולי הגרדום בצפת . שם העלה בגין על נס את גבורתם של עולי הגרדום וציין את הקרבתם למען המולדת ואת אמונתם בצדקת דרכם .