מנחם בגין: "החוק המתיר האזנת סתר פוגע במעמד המשפט וביסודותיו"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
א' כסלו התשכ"ג, 28 בנובמבר 1962
מתוך:
1,2
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מפא"י. אישים - דב יוסף. משפט - הצעות חוק. חירות האדם - חירות הפרט. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת
הנאום במלואו התפרסם בגליון של חרות מה- 7/12/1962