מנחם בגין הדיו בחוק המשמעת הקואליציונית: מתי אמר ראש הממשלה את האמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' סיון התשכ"ב, 5 ביוני 1962
מתוך:
ע"מ 1,2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. אישים - דוד בן-גוריון, פנחס רוזן. ממשל - כנסת
העיתון מדווח על דברי בגין שתקף בדיון בכנסת ב4/6 את רה"מ וטען כי אין לדעת מתי רה"מ דובר אמת כאשר הוא טוען שאי כיבושה של י"ם העתיקה וחברון והמשולש הוא בכיה לדורות או כאשר הוא טוען כי כאשר כן היינו כובשים אזורים אלה זו היתה בכיה לכל הדורות משום שבמקום מדינה יהודית היתה קמה מדינה ערבית. עוד טען בגין כי סיעתו מציעה להוסיף סעיף מיוחד לחוק המעבר האוסר איזכור דעות או הודעות או הצעות מישיבות ממשלה, בגין ציין כי כל איזכור שכזה מישיבות הממשלה פוגע בעקרון האחריות המשותפת. הנאום המלא התפרסם בגליון מה -7/6/1962. סימוכין 223868.