מנחם בגין בעצרת המונים בהרצליה: המערכה היא בין הגוש הסוציאליסטי מארכסיסטי לבין הגוש לאומי ליברלי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אלול התשכ"ה, 23 בספטמבר 1965
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - בחירות. אישים - דוד בן-גוריון. תיקון החברה - ועד העובדים
העיתון מדווח על דבריו של בגין באסיפת בחירות של גח"ל בהרצליה בנוכחות כ-2,000 איש. בגין קרא להצביע בבחירות לגח"ל כי המערכת האמיתית בבחירות לכנסת היא בין גח"ל למערך .בגין טען עוד כי לפי דעתו תהיה סיעת רפ"י תהיה סיעה קטנה בכנסת כפי שמעידים הבחירות להסתדרות הכללית.