מנחם בגין במושב פומבי של מועצת עובדי תל-אביב: "תנועת החרות תפעל לגידולה, פתוחה ושגשוגה של הסתדרות העובדים הלאומית"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
א' כסלו התשי"א, 10 בנובמבר 1950
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
אישים , חירות האדם - חירות כלכלית. מפלגות - מפא"י
מתוך דברי בגין בישיבה של פעילי הה.ע.ל על המצב מול הסתדרות העובדים שנשלטת ברובה ע"י אנשי מפא"י. העיתון מביא מדברי בגין שקרא לכל הפועלים לפעול להחלפת שלטון מפא"י.