מנחם בגין במושב פומבי של מועצת עובדי תל-אביב תנועת החרות תפעל לגידולה, פתוחה ושגשוגה של הסתדרות העובדים הלאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' כסלו התשי"א, 10 בנובמבר 1950
מתוך:
עמוד 1
מתוך דברי בגין בישיבה של פעילי הה.ע.ל על המצב מול הסתדרות העובדים שנשלטת ברובה ע"י אנשי מפא"י. העיתון מביא מדברי בגין שקרא לכל הפועלים לפעול להחלפת שלטון מפא"י.