מנחם בגין באספת עם בחיפה: "המציאות והעם פטרו את הממשלה. קיימת אנרכיה כלכלית הרת אסון."

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ' תשרי התשי"א, 1 באוקטובר 1950
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
אישים - דב יוסף, משה שרת. מדינות - ארה"ב, בריטניה, ירדן. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. שלמות המולדת - ירושלים. מפלגות - מפא"י. כלכלה - שוק חופשי
העיתון מדווח על אסיפה שקיים בגין בחיפה באולם קולנוע ארמון שבו יצא נגד מדיניותה של ממשלת ישראל .בגין הצביע על הסכנות הרבות הטמונות במשלוח הנשק האנגלו אמריקאי למדינות ערב . כמו כן בגין יצא נגד מדיניותה הכלכלית הכושלת של הממשלה שגורמת למצב כלכלי גרוע בארץ, הגורמת לאי עליית רמת החיים ומנגד לעליית רמת היוקר. בגין טען כי עסקני מפא"י מופלים לטובה במדיניות הצנע וכי הם מקבלים מזון ובגדים כאשר העם נותר ללא כלום .בגין טען כי משטר המונופולין הטוטליטארי של הממשלה מבריח השקעות הון פרטיות מהארץ .