מנחם בגין באסיפת המונים בירושלים המחסור בארץ פרי משטר מפא"י וגירוריה הדתי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו חשון התשי"א, 26 באוקטובר 1950
מתוך:
עמוד 1
העיתון מביא מדברי בגין במהלך אסיפת בחירות בשכונה חרדית בירושלים. יוצא כנגד ממשלת מפא"י אשר מדרדרת את המצב הכלכלי ומאשימה את העליה לישראל כסיבה למחסור הכלכלי, וקובל נגד המצב בו רק אנשים המשויכים למפא"י יכולים לקבל את צרכיהם הבסיסיים. כמו כן-יוצא נגד שיתוף הפעולה של המפלגות הדתיות עם הממשלה.