ממשלה עיקשת ופתלתלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר א' התשכ"ה, 5 בפבואר 1965
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
ממשל - דמוקרטיה, כנסת, פרלמנטריזם. משפט - הצעות חוק, ועדת חוק חוקה ומשפט. זכויות אדם - זכויות הנאשם
במאמר זה דן בגין בהצעות שונות של "חרות" שנפלו בשל אינטרסים פוליטיים צרים של מפא"י.בגין בהצעתו לתיקון חוק יסוד הכנסת שמעביר את סמכויות היו"ר לזקן הסגנים במקרה שהיו"ר או הנשיא נעדרים מהארץ. בגין מזכיר כי הוא הגיש הצעה זו כבר ב-59 אך מפא"י התנגדה להצעה זו משום שזקן הסגנים לא היה חבר מפא"י.בגין מזכיר גם את הצעת חוק לתיקון דיני עונשין שהגישה "חרות" ב-1957 שביקשה לא להעניש אוטומטית כל אדם הנצפהמדבר עם סוכן זר כי ייתכן שנתקל בו במקרה ולא ידע כי הוא סוכן זר.מפא"י התנגדה משום שטענה כי זה מהווה פגיעה בבטחון המדינה. בגין טוען כי עתה הצעות אלו נידונות בכנסת מטעם הממשלה.