מלקות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב כסלו התש"ז, 15 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 318
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי
בכרוז זה מזהיר האצ"ל את הבריטים.ומאיים שאם ייענש השבוי העברי במלקות,יוטל אותו עונש על קציני הצבא הבריטי.כרוז זב התפרסם בסביבות אמצע חודש דצמבר 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

מלקות

אזהרה

חייל עברי, שנפל בשבי האויב, "נידון" ע"י "בית-דין" של צבא הכיבוש הבריטי למלקות.

אנו מזהירים את ממשלת הדכוי מפני הוצאה לפועל של עונש משפיל זה.

אם הוא יוצא אל הפועל, יוטל אותו עונש על קציני הצבא הבריטי. כל אחד מהם יהיה עלול ללקות 18 מלקות.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל