מלחמה בכל השטחים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 36-37
נושאים:
מדינות - איטליה, ארה"ב, בריטניה, מצרים. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. תפוצות - יהדות התפוצות
בידיעה זו אשר התפרסמה בעיתון חירות "הלא חוקי" מפקד האצ"ל טוען שלמרות האמונה כי בריטניה תשלם על פשעיה חייב העם העברי להלחם כנגד הבריטים אשר שולטים בארץ בברוטאליות. בגין מדגיש כי המלחמה לא חייבת ולא צריכה להיות רק במישור הצבאי אלא גם במישור הכלכלי אשר בו בריטניה פגיעה יותר מתמיד. עיתון זה פורסם בסביבות חודש מרץ 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 מלחמה בכל השטחים

אין אנו מיסטיקאים. אנו מאמינים. אולם גם דיזרעאלי לא היה מיסטיקאי. אף על פי כן הוא חרץ את המשפט: "האלוהים מתיחס אל העמים, כפי שהם מתיחסים אל העם היהודי".

בסקרנו את תולדות האנושות מימי מצרים, אשור ובבל, יוון ורומא עד לימי ספרד וגרמניה, אפשר גם אפשר להגיע לכלל מסקנה, כי יש אמת היסטורית באמונה זו. מה פלא, איפוא, אם ישנם רבים, בקרב הגויים ובקרב ישראל, המאמינים כי בריטניה מתחילה לשלם את המחיר עבור ה"פאראניזם" וההיטלריזם אשר ביחסה אל עם ישראל. זוהי, לפי דעתם, רק התחלה. עוד שתה תשתה מן הכוס עד הסוף.

גם אנו מאמינים, שבריטניה המשעבדת את ארצנו, המתנכלת לחיי עמנו, ראוייה לעונש מן השמים, לירידה מן הבמה, לקץ מר. והוא בוא יבוא. אולם אמונתנו זו אינה הופכת אותנו למשקיפים סבילים, המצפים לסוף החשבון שייעשה בין האלוהים לבין מחרפי מערכותיו. אנחנו לוחמים הננו. אנו מאמינים שהאלוהים יעזור לנו להכות באויבנו, בתנאי שאנו נעזור לעצמנו ונכה בו בכוחות העומדים לרשותנו.

ולרשותנו אינם עומדים כחות כה קטנים, כפי שמתארים לעצמם לעתים משקיפים שטחיים, או אחוזי הבהלה שבקרבנו. אין זו שאלה של המערכה הפיסית בלבד, אם כי גם בה כבר הוכחנו, שכחנו המבוסס על אהבה לכברת ארץ זו, על חוסר פחד ועל מחשבה יוצרת - שכחנו זה אינו דל כלל וכלל. והרי אין זו אלא התחלה. עוד תבאנה מכות. עוד יהיו בידינו כלי זיין, שהם פרי המצאותיו של המוח היהודי - אותו מוח שהוא פרי העמל האינטלקטואלי של אלפי שנים והוא הופנה, בפעם הראשונה אחרי אלפיים שנה, למדע המלחמתי.

לא, לא רק במערכה זו המדובר. גם במערכה אחרת - המשקית-הננו יכולים ומסוגלים להוריד על ראש האוייב מכות קשות, אולי קשות יותר מאלו שניתכו בימי הנסים על ראש פרעה.

בריטניה עומדת על סף פשיטת רגל כספית וכלכלית. ייצוא של סחורות הוא בשבילה שאלת קיום ממש. ואם עם ישראל, המפוזר בכל רחבי תבל, יכריז, כפי שבשעתם הכריזו האירים באמריקה, חרם עד חרמה על תוצרת בריטית; אם תנוצלנה האפשרויות הבלתי מוגבלות של יהדות אמריקה, אשר ממנה זורמים ללונדון הדולארים היקרים: אם נכרות ברית - וזו תהא ברית טבעית ביותר - עם עמי תעשיה אחרים כדי למלא בתוצרתם את מקומה של התוצרת הבריטית המוחרמת: אם נארגן את החרם באופן שיטתי: אם כל אחד מבני עמנו יראה - מה שהוא חייב לראות - כי בכל מטר של אריג בריטי ישנו חוט אדום המזכיר את הדם היהודי, הנשפך בידי המשעבד: אם כל יהודי המזרים דולאר לקופה הבריטית, יזכור, כי הוא עוזר לאויב בדולאר שלו לשפוך את דמנו, לגזול את ארצנו, להשמיד את עמנו - או אז לא יעבור זמן רב ונעמיד את האויב על הברכיים.

לפיכך, הננו קוראים לכל בני עמנו באשר הם שם: החרימו סחורות בריטיות! ארגנו חרם שיטתי על תוצרת בריטית! בדרך זו ובעזרת עמים אחרים תקרבו את הנצחון. והרי בנצחון זה תלוי עתידנו ועצם קיומנו.