מכתב לוועדת האו"ם בענין הלוחמים שנדונו למיתה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' תמוז התש"ז, 23 ביוני 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 132-133
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - בריטניה. ממשל - ועדת חקירה. מחתרות - עולי הגרדום. זכויות אדם - עינויים
במכתב זה מפקדת האצ"ל פונה לוועדת האו"ם וטוענת בפניה כי הבריטים מענים את אסירי המחתרת ולאחר מכן מוציאים את שבויים אלו להורג כנגד כל חוקי האנושות. בגין קורא לוועדה לפתוח חקירה בנושא אשר שלושת אסירי המחתרת (יעקב ווייס,מאיר נקר ואבשלום חביב)אשר נידונו לגרדום וכעת נמצאים בכלא עכו, יכולים להעיד על התעללות אשר עברו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 מכתב לוועדת האו"מ בענין הלוחמים שנדונו למיתה

כבוד

הוועדה הארצישראלית המיוחדת

בתזכיר, שנגיש לוועדה בימים הקרובים, נעמוד, בין השאר, על הפשעים, שבריטניה בצעה נגד עמנו, הן במולדת והן בתפוצות הגולה.

ברשימת הפשעים הארוכה יופיע הפשע של ענויי אסירים והמתה מכוונת של אסירים פצועים.

פשע זה הוא, לפי ההגדרה המחייבת של בית-הדין הבין-לאומי בנירנברג, אחד "הפשעים נגד האנושות", אחד הפשעים החמורים ביותר נגד האנושות.

אין אנו מטילים ספק, שהוועדה, אשר הוטל עליה להביע דעתה על דרכי השלטון הקיים בארצנו וכן על צורת הממשל שיבוא במקום השלטון הזה - לא תעבור לסדר היום על האשמה כה כבדה, שהועלתה נגד השליטים הבריטיים. מאידך, הננו מניחים, כי הוועדה לא תרצה להסתפק בקבלת ההאשמה, אלא תשאף, לפי טבע הדברים, לעמוד על העובדות שתאשרנה, או תסתורנה, את ההאשמה. לפיכך, הרינו מתכבדים להציע לוועדה לשמוע עדים מוסמכים, אשר יביאו בפניה את החומר העובדתי ואשר הוועדה תוכל לחקור אותם, כדי לקבוע את האמת.

העדים, שיש לאל ידם לספק לוועדה את העובדות החשובות ביותר בקשר עם ההאשמה נגד השלטון הבריטי, הם:

יעקב ווייס         מאיר נקר     ואבשלום חביב

שראו במו עיניהם והתנסו באופן אישי ביחסם הפלילי של "כוחות הבטחון" הבריטיים לשבויים ופצועים.

שלשת השבויים הללו נמצאים עתה בבית הכלא בעכו, בתא-המוות. הם "נידונו" למיתה ע"י "בית-דין" צבאי בריטי וסכנת רציחתם היא בלתי אמצעית. יתכן, כי שלטונות הכיבוש ירצו למהר להוציאם להורג, כדי למנוע מהם את האפשרות להופיע בפני הוועדה. משום כך אין שאלת קריאתם לדוכן העדים סובלת כל דחוי.

הרינו מתכבדים להציע לוועדה שתדרוש מאת ממשלת הכיבוש הבריטית לסלק את האיום ברציחת שלושת השבויים ולהביאם בתור עדים בפני הוועדה למען ביסוס ההאשמה על התעללות בשבויים ורציחת פצועים.

הרינו לציין, כי אין הצעתנו זו באה במקום פנייתנו הקודמת אל הוועדה לנקוט את הצעדים הדרושים למען ביטול "פסקי-דין" של "בתי-הדין" הצבאיים הבלתי-חוקיים. פנייתנו זו בעינה עומדת.

בכבוד רב,

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל