מכתבו של ראש המשלחת הפולנית לנציגות אצ"ל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אייר התש"ז, 15 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 97
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל. מדינות - בריטניה
בהודעה פנימית זו אשר נמסרה לחיילי האצ"ל ומפקדיו מובאים המכתב של נציג מהמשלחת הפולנית לאצ"ל ונאום נציג פולין באו"ם על שאלת א"י. בהבאתם, מוכיח בגין כי התזכיר ששלחה המחתרת לנציגויות המדינות השונות באו"ם נשא פרי ועזר לכך שמספר מדינות יכירו בחשיבות דעות המחתרת בזמן הדיונים הבינלאומיים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 מכתבו של ראש המשלחת הפולנית לנציגות אצ"ל

(הודעה לשורות)

כידוע, המציא המעמד, ע"י נציגו בארצות הברית[1], תזכיר פוליטי למשלחות המדינות - פרט למשלחות של בריטניה וגרוריה - שהשתתפו באסיפה הכללית המיוחדת של ארגון האומות המאוחדות. העתקי התזכיר הועברו לשורות ותוכנו ידוע לכל חיילי המעמד.

עתה מתברר, כי פעולה מדינית זו נשאה פרי. באמריקה נתקבלו אישורים מטעם המדינות השונות שאליהן נשלח תזכירנו. ברוב התשובות ניתנה הכרה רשמית למעמד בתור גורם, אשר בדעותיו יש להתחשב בזמן הדיונים הבין-לאומיים.

האפיינית ביותר היתה תשובתו של הנציג הפולני, הפרופ' לאנגה, שכתב במכתבו את הדברים הבאים:

"הריני מאשר את קבלת מכתבך בצרוף התזכיר של ה'ארגון'. תואיל בבקשה להעביר ל'ארגון'בארץ-ישראל את תודתנו על תזכירו. אין ספק, שהוא יהיה לנו לעזר בזמן הדיונים באסיפה הכללית של ארגון האומות המאוחדות בשאלת ארץ-ישראל.

"הריני מצרף העתק מנאומו של ד"ר פדרקביץ, חבר המשלחת הפולנית לאסיפה הכללית, והריני מניח כי הוא יענין אותך".

מכתב זה בא ללמדנו, כי תזכירו של המעמד השפיע במישרין לצד המלחמה, שהיא, כמובן, הגורם המכריע במשחק הכוחות, על עמדתה של פולין ועל ידה על עמדתו של הגוש המזרחי כולו. ד"ר פדרקביץ דרש באסיפה הכללית, שבריטניה תחזיר את המגורשים; תבטל פסקי דין מוות נגד לוחמים עברים, לא תגרש מעפילים וכו'. כמו כן התקיף, בחריפות רבה, את משטר הדכוי בארץ-ישראל ודרש הכרת הזכויות ההיסטוריות של העם העברי על ארצו. ד"ר לאנגה, הנציג הפולני הראשי, בצרפו למכתב תשובתו את העתק הנאום הזה, רצה להוכיח, כי יש נקודות נגע בין ההשקפות, שהובעו בתז'כיר המעמד. לבין ההשקפות, שבאו לכלל בטוי בנאומו של הנציג הפולני.

הפעולה המדינית של המעמד בזמן האסיפה הכללית של ארגון האומות המאוחדות נשאה פרי ממשי.


[1] הוועד לשחרור האומה.