מי צריך לתקן מה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ה, 26 בספטמבר 1965
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אלטלנה, אצ"ל, סזון, תנועת המרי. אישים - דוד בן-גוריון. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). חירות האדם - חירות כלכלית. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. מורשת ישראל - מלחמת אחים. מפלגות - רדיפת חרות
במאמר שפנה לקוראי עיתון ה"ארץ" מביע בגין סיפוק שניתן לו לבסוף לפנות אל ציבור זה. בגין טוען כי זהו פרדוכס תמוה שבמשך 17 שנה אנשים שנלחמו במחתרת למען המולדת נאלצו להסביר את עצמם ולהוכיח את דרכם ואת פטריוטתם. בגין סוקר במאמר את דרכו של האצ"ל ואת גילויי השנאה שהאצ"ל נתקל בהם במשך שנות קיומו מהנהגת היישוב. בגין מזכיר את הסזון שבו נרדפו אנשי האצ"ל ע"י אנשי הפלמ"ח והוסגרו לבריטים. ממשיך לפרשת "אלטלנה" וטוען כי בן –גוריון ניסה בפרשה זו לחסל את האצ"ל ע"י הטחת האשמות שקריות שהאצ"ל הביא את האוניה ארצה כדי למרוד בממשלה הזמנית. בגין מצביע על כך שבן–גוריון במשך שנים דחה את בקשתם להקמת ועדת חקירה בפרשה ואילו עתה הוא מסכים. בגין מפריך את השקר כאילו האצ"ל לא רצה להצטרף אל צה"ל, ולראיה ניתן לראות את מסמך ההצטרפות של האצ"ל לצה"ל. בגין קובל במאמר גם על רצח האופי שנעשה שנים לתנועת ה"חרות" כאשר האשימוה בפאשיזם וכי היא איננה תנועה דמוקרטית אלה תנועה מלחמתית. בגין טוען כי עתה, עם הקמת גח"ל, "חרות" מוצגת באור חיובי אין זה אומר ש"חרות" השתנתה, אלא שהציבור רואה אותה באור אחר. מאמר זה פורסם ב"הארץ" ב24/9