מי זקוק לרה-הביליטציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשט"ז, 13 ביולי 1956
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, לח"י. אישים - דוד בן-גוריון, יגאל אלון, משה שרת. מדינות - מצרים. בטחון - מרוץ חמוש
במאמר זה יוצא בגין נגד דברי אלון (אחה"ע ) שטען כי השבת השחורה היא שהיוותה את המפנה המכריע במלחמת העצמאות.עוד התייחס בגין לדברי אלון כי למרות שלוחמי המחתרתהיו לוחמים תמימים ונועזים ,מנהיגיהם לא יזכו לעולם לריהבליטציה מדינית ,מוסרית והיסטורית. בגין טוען כי אין הם זקוקים לריהבליטציה זו כלל שכן אלון וחבריו הם אלה שצריכים לבקש את חסד הריהבליטציה לנוכח מעשיהם ב"סזון" .בגין מדבר במאמרו גם על המצב המדיני הקשה בו נמצאת ישראל וגם על "השבת השחורה" בתקופת המרד.