מי הרג את השוטר ברגר?

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 17
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי
בכרוז זה טוען מפקד האצ"ל כי הריגתו של השוטר ברגר (שוטר יהודי) נוצלה כהזדמנות להסתה כנגד האצ"ל מכיוון שהמחתרת אינה מעורבת כלל בפרשה זו. אף על פי שהמחתרת אינה מעורבת בפרשה נטען בכרוז כי יודעים הם מי הרג את השוטר היהודי ואף מוכנים להעמיד בפני ועדת חקירה את הנתונים שבידיהם. כרוז זה התפרסם בסביבות חודש מרץ 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 מי הרג את השוטר ברגר?

הריגת השוטר ברגר נוצלה, בעזרת תעמולת לחישה מכוונת, להסתה נגד המחתרת הלוחמת. שיטה זו היא אופיינית לפחדנים, העושים מה שעושים ומנסים להטיל על אחרים את האחריות על מעשיהם. ומה קל יותר בימים אלה מלהגיד: "הפורשים" עשו זאת?

אלמלא תעמולה פחדנית זו, לא היינו נוגעים בענינו של ברגר, כל עוד לא הסבירו אלה שגרמו למותו - לפי ידיעותינו רצו המתקיפים להכות את האיש, אך לא להרגו - את סיבת ההתקפה עליו. אולם מאחר שהמתלחשים מתלחשים - ובקול רם דוקא-הננו לציין, כי אנו יודעים מי צווה להכות את ברגר ומי גרם למותו. אם תוקם ועדת חקירה עברית צבורית, נהיה מוכנים להעמיד לרשותה את הידיעות אשר בידינו. והידיעות הן מוסמכות מאוד.