מיבצע בחיפה אצ"ל וועידת לונדון

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אלול התש"ו, 22 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 250-253
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה, תאור קרב. שלמות המולדת - עבר הירדן. ריכוז האומה - שיבת ציון. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בכרוז זה בגין מתאר את פעולת המחתרת בחיפה ומכחיש את טענת סוכנות הידיעות "רויטרס", אשר טוענת כי אנשי האצ"ל מתכננים לאיים על מנהיגי היישוב היהודי.מכיוון שנציגים אלו עוד יענשו במבחינה מוסרית על כך שסייעו לאויביהם לממש את תוכניתם והתנתקו מהעם אותו הם מייצגים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

קול ציון הלוחמת

מיבצע בחיפה  

אצ"ל וועידת לונדון

הרינו לשדר הודעה:

בצהרי יום ו', כ"ד באלול תש"ו, בשעה 30.11 התקיפו חיילינו את תחנת הרכבת המזרחית בחיפה, היא תחנת המעבר העיקרית לצבא הכיבוש הבריטי בקו האיסטרטגי חיפה-קנטרה. התחנה הופצצה, הוחרבה כליל ויצאה מכלל שימוש.

בזמן ההתקפה הצטופפו באולם התחנה עשרות אזרחים ערביים, שהוזהרו בשפה הערבית מפני הסכנה. כן נדרשה בטלפון הנהלת הרכבות לפנות מיד את הבנין. הדרישה נתמלאה. כל הבנין פונה. כך נמנעו קרבנות אדם מקרב האוכלוסיה האזרחית.

חיילינו חזרו לבסיסם על נשקם.

aaa

סוכנות "רויטר" פירסמה בימים אלה ידיעה אופיינית מאד, לפי ידיעה זו, עומד הארגון הצבאי הלאומי לאיים ב"עונש חמור" על אלה היהודים, שיש בדעתם להשתתף בוועידת-החיסול הלונדונית. אף אם הסוכנות היהודית תחליט להשתתף - מודיע "הנביא" מרויטר - יוסיפו היהודים הקיצוניים לאיים על היהודים המתונים. במלים אחרות, סוכנות "רויטר" מתיימרת לדעת מראש, מה יש בדעתו של הארגון הצבאי הלאומי לעשות במקרה זה או אחר. ואכן מה טוב היה לה לסוכנות הטלגרפית, שאינה אלא חלק מרשת הריגול הבריטי, לו יכלה לדעת מראש את תכניותינו ואת מגמותינו. אולם לאסונה, ולאשרו של עם ישראל. אין הסוכנים הבריטיים יודעים עליהן מאומה. רק המעשה, שהוא תמיד מכאיב מאד ותמיד מפתיע מאד, מעמיד אותם על קיומו של כוח עברי, בלתי מנוצח ובלתי נכנע, המכה בהם בכל מקום שהוא בוחר ובכל זמן שהוא קובע. כך היה במשך שנים. כך יהיה בעתיד. וגורם זה - גורם האפתעה - הוא אחד מגורמי- הכוח של צבא המחתרת העברי.

אך הפעם הוכיחו הפרשנים הבריטיים את עוורונם. הארגון הצבאי הלאומי לא איים ואין בדעתו לאיים על אי-אלה קברנים יהודיים, המתיימרים לייצג את עם ישראל ועומדים להשתתף בנסיון לקבור את שאיפת החופש העברית. אם הם רוצים, הרי הם יכולים בשקט ללבוש את הסמוקינגים ולעלות על הבמה בארמון לנקסטר. ואל יציגו אותם כ"גיבורים", ואל יעמידו הם עצמם פני "גיבורים", שאינם נרתעים, כביכול, מפני איומיהם הנוראים של ה"טירוריסטים" העברים הכל יכולים. זה לא יועיל להם. ההליכה לוועידת לונדון איננה אקט של אומץ-לב; ההליכה לוועידת לונדון היא מעשה פחדנות פוליטית מתועבת, האופיינית לכל מי שעומד למכור את ארצו ולבגוד בעמו. אבל - לאיים על הפחדנים הללו? להעניש אותם? לשם מה? הרי עלייתם על במת לנקסטר כמוה כירידתם - או הורדתם - מבמת ישראל. ומי יכול להטיל עליהם עונש חמור יותר מזה, שהם מטילים על עצמם? מוות פיסי אינו העונש החמור ביותר; יש בחיים עונש חמור ממנו: הוא מוות מוסרי. במוות כזה נענש ע"י עמו האַכא הצ'כי, שמת מיתה טבעית; במוות כזה נענש פאַטן הצרפתי, שלא הוצא להורג. במוות כזה ייענשו ההאַכים והפאַטנים היהודיים, ההולכים לשים חתימתם על איגרת הגיטו שהוכנה ע"י משמיד עמנו וגוזל ארצנו, הכובש הבריטי. אין איש בעולם, שיכול להענישם יותר משהם מענישים את עצמם, כי הרי הם ממיתים את עצמם בעיני העם, בעיני הנוער, בעיני ההיסטוריה, ובעיני כל אדם חפשי.

טעות טעתה, איפוא, סוכנות רויטר ביחס לתכניותינו. יש לנו תכניות אחרות ואותן נוכל לגלות אפילו לסוכנות "רויטר". הן אינן בגדר סוד צבאי. בעצם אפשר ללמוד אותן מכל ספר היסטוריה. ואם יש את נפשכם לדעת את דרכי ההיסטוריה העברית האזינו ורשמו לפניכם.

א. גם אם יימצאו קוויזלינגים יהודים - אחת היא אם מקרב הסוכנות היהודית או מחוצה לה - שילכו "לשאת ולתת" על הקמת הגיטו היהודי במולדת - לא תפסק המלחמה לשחרור המולדת כולה מידי משעבדיה הבריטיים.

ב. גם אם תימצא מועצת זקנים יהודית - אחת היא אם מקרב הסוכנות היהודית או מחוצה לה - שתקבל על עצמה לנהל את "האיזור היהודי" תחת הפרוטקטוראט הנאור הבריטי - לא תיפסק המלחמה לשחרור המולדת משלטון הכיבוש הבריטי על כל צורותיו: הן השלטון הישיר, בחלק המכונה "מנדט", והן השלטון הבריטי הבלתי ישיר בעבר הירדן מזרחה, בחלק של עבר הירדן מערבה, שיכונה "איזור ערבי", וכן בחלקו שיכונה "איזור יהודי". על אף ההסוואה ועל אף הבגידה, יימצאו כל ארבעת חלקי ארצנו תחת שלטון הגזל הבריטי. ואנו נילחם נגדו עד רדתו.

ג. מועצת הזקנים היהודית תייצג את האגואיזם הטמא של מיעוט מבוטל של יהודים שהצליחו להיכנס "לאיזור היהודי" ויחיו בו חיי שעה נוחים אך חולפים. היא לא תייצג את מיליוני היהודים השואפים לחזור למולדתם ומקום לא יהיה להם בין חומות הגיטו. יתר על כן, היא תתייצב נגדם ותהא ברבות הימים לאויבת, המסגירתם למוות, כשם שהיודען-ראַטים באירופה היו מסגירים לאבדן בידי הגיסטפו קונטינגטים של "יהודים מיותרים". אבל כשם שהמיליונים הללו לא ויתרו על זכותם למולדת ולשיבה למולדת, כן לא יוותר רוב הנוער העברי על זכותו ולא יתכחש לחובתו להצילם ולשחררם, למענם נילחם פה. למענם נילחם בבריטניה הבוגדת בכל רחבי תבל. למענם יקום צבא השחרור לישראל. ולמענם תקום הממשלה העברית, שתהא הממשלה החוקית של כל ארץ ישראל על ארבעת חלקיה שיהיו כבושים, בצורה זו או אחרת, ע"י האויב. יום יבוא וזו תהא הממשלה השלטת במולדת העברית, על מיליוני אזרחיה העברים והערבים המאושרים.

כן, אולי יימצאו האַכים ופאַטנים בישראל; אך ישנם גם באנאַשים ודי-גולים בישראל. ועם מי יהיה הנצחון הסופי - תוכיח ההיסטוריה.

שודר ביום א', כ"ו באלול תש"ו (22.9.46).