מחתרות ועמיהן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו סיון התשט"ז, 25 במאי 1956
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, עולי הגרדום. מדינות - בריטניה. זכויות אדם - עינויים, שב"כ. השקפות חיים - קומוניסטים
במאמר זה מתייחס בגין למתרת היונית בקפריסין שכל העם עמד מאחוריה בעוד שבישראל בימי המרד רבים יצאו נגד האצ"ל ששאף להשיג עצמאות למען העם כולו. בגין טוען כי גם היום הממשלה איננה מכירה בזכויות אנשי האצ"ל ואף לא מנציחה את זכרון הנופלים. בגין מעלה במאמר זה על נס את פועלם של אנשי האצ"ל למען הארץ.