מול האיומים בחידוש הרדיפות מבית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ז, 1 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 296-297
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, סזון. תפוצות - הסוכנות היהודית. מורשת ישראל - מלחמת אחים
בכרוז זה מנחה בגין את מפקדי וחיילי האצ"ל לכך שקיימת סכנה לחידוש רדיפת המחתרת על ידי ההגנה. למרות האיום תמשיך המחתרת במבצעיה תוך כדי הניסיון למנוע מלחמת אחים בין שני הארגונים. כרוז זה פורסם בסביבות חודש נובמבר 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 מול האיומים בחידוש הרדיפות מבית

הוראות למפקדים ולחיילים

א' - עלינו להיות מוכנים לימים קשים. אמנם, עדיין לא רשמנו מעשי איבה נגדנו מצד הש"ד. אולם אל לנו להשלות את עצמנו. הש"ד, העומד לרשות המוסדות התבוסניים, שכפו עליו את ההפוגה, ינסה, אם ה"הפוגה" לא תתבטל, להפסיק את מלחמתנו, או להחליש את כוחנו. זה לא יהיה דבר קל. לא רק מפני שאנו נהדוף את ההתקפות; לא רק בגלל הלכי הרוח בקרב הציבור הרחב, אלא גם - ואולי בעיקר - מפני שבקרב הש"ד עצמו שוררת מבוכה רבה. רבים המתנגדים להפוגה ורואים בה פשע פוליטי. רבים, המתנגדים למטרה החדשה, אליה חותרים בגלוי המוסדות: לחלוקה, ורואים בה בגידה. יהיה, איפוא, קשה ללכד את המחנה המפורר סביב הסיסמה המבישה של מלחמת אחים בזמן שפנינו, ופני רוב רובו של העם והנוער, למלחמת שחרור.

אף על פי כן עלינו לקחת בחשבון את האפשרות. שאחרי הסתה ממושכת ופרועה - וההסתה הזאת כבר החלה - יתכן שהש"ד או חלק ממנו יפנה נגדנו. מה יהיו מעשי הפשע, שיבוצעו הפעם נגד המעמד, ונגד מלחמת העם, קשה לומר. עלינו להיות מוכנים לכל אפשרות.

ב' - כמובן, דבר אחד אינו בא בחשבון, והוא. שאנו נפסיק את המלחמה בהשפעת הגינויים, האיומים, או מעשי איבה אלה או אחרים. לפני שנתיים סירבנו להכנע לאיומים הללו - היחידים היינו שלא נכנענו - ועל אף כל הרדיפות שבהן התנסינו, שבהן לא התנסה שום ארגון לוחם. שמרנו על כוחנו, הוספנו להכות באויב ולשאת את דבר המלחמה. בודאי שגם הפעם לא ניכנע. המלחמה, שבה הננו עומדים היא, לפי הכרתנו עמוקה ביותר, מלחמה לחיים או למוות של העם כולו. לפיכך אין כוח בעולם שיוכל להרתיענו מדרכנו.

ג' - אם יתחילו מעשי האיבה נגדנו, נתגונן ונגיב. אין לקבוע מראש את צורת תגובתנו. היא תדרוש שיקול רב. היא תדרוש החלטה בכל מקרה ומקרה. תמיד נזכור שאין אנו רוצים במלחמת אחים ורק ראשי ה"מוסדות" הבוגדניים הם שיכפו עלינו את ההתגוננות מפני אחים מוטעים, או את התגובה על מעשיהם הנפשעים. אם תפרוץ, למורת רוחנו, המערכה הפנימית, שאוף נשאף לכך, שהיא לא תהא ממושכת אלא להיפך, תחוסל במהרה, כדי שנוכל להפנות את כל המרץ ואת כל הכוח נגד האויב.

ד' - בינתיים שומה עלינו לנקוט ללא דיחוי באמצעי זהירות. אַל לנו לחכות, עד שדברי ההסתה ייהפכו למעשי איבה. יתנהג כל אחד ואחת מאתנו, כאילו הסכנה כבר הפכה לממשות. אַל יסתובב ללא צורך ברחובות. ישים לב, האם ומי הולך אחריו. את מרבית העבודה ביחידות יש להעביר לשעות הערב. שום "מסיבות", שום ביקורים מיותרים. אף מלה מיותרת על המתרחש במעמד. ועירנות. עירנות מוכפלת ומשולשת. על כל תנועה חשודה, על כל איש חשוד יש מיד להודיע למפקד הישיר, שיעביר את הידיעה לממונים עליו, כך, שנוכל לפעול, במהירות הדרושה, ולרכז כוחות במקומות, שידרשו את ריכוזם.

קונספירציה ללא פגם, זהירות ועירנות יבטיחונו בפני הפתעות, אשר הלוואי שלא תבואנה, אך אם תבואנה נקבלן בלב בטוח וביד חזקה.

חשוון תש"ז.