מהתגוננות להתקפה נגד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד כסלו התש"ח, 7 בדצמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 92-94
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי. בטחון - הבלגה, הגנה עצמית, פעולות תגמול. תפוצות - הסוכנות היהודית. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים. שלום
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" קורא מפקד האצ"ל להגנה לשנות את מדיניותה ולהתחיל לפעול נגד הפורעים הערבים וכנגד הבריטים אשר מסיתים אותם כנגד העם העברי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 מהתגוננות להתקפת נגד

אסור עוד להסתפק בשיטת ההתגוננות. שיטה זו תרבה קרבנות דמים בקרבנו ותמיט עלינו אסונות פוליטיים. היא היתה נכונה עד עתה. לא מבחינה צבאית כי אם מבחינה מדינית. נהגנו לפיה. יחידות שלנו תפסו עמדות בגבולות יפו-תל-אביב ובנקודות תורפה אחרות. הן נמצאו שם יחד עם יחידות ה"הגנה". ואופייני הוא, כי בין חיילינו לבין חיילי ה"הגנה" נוצרו יחסי אחווה, אשר רק מסיתים מקצועיים ניסו לקלקלם. גם האוכלוסיה המקומית שמחה לראות את חיילינו בעמדות ההגנה. משפחות רבות, שעזבו את בתיהן, חזרו אליהם, לאחר ששמעו כי חיילי הארגון הצבאי הלאומי יגנו עליהם. העם בוטח בחייליו. הוא ראה אותם בחזית אחרת, בחזית הרבה יותר קשה. הוא ראה אותם על חומות עכו, והוא יודע, כי אכן מלומדות ידיהם למלחמה ואצבעותיהם לקרב.

אולם מן היום והלאה לא נגביל את עצמנו להגנה מקומית. הגנה כזו משאירה את כל היזמה בידי הפורעים. הגנה כזו, הכרוכה בצפייה פסיבית להתקפת פתע, אינה יכולה למנוע קרבנות, אינה יכולה להשכין שלום בינינו לבין הערבים אשר רובם ככולם רוצים בשלום בין שני העמים. הגנה כזו מחדירה חוצפה בקרב התוקפנים, הרואים את "הצלחתם" בהפלת קרבנות בקרב האוכלוסיה האזרחית.

צריך לעבור לפעולות התקפה. לא נגד האוכלוסיה הערבית בתור שכזו, אלא נגד קני הפורעים והמרצחים. צריך להוציא מידי הפורעים המוסתים את היזמה. צריך להכריח אותם לעבור להתגוננות. צריך להוציא את המרכזים העברים מטווח היריות של ה"צלפים" הערביים. צריך להקים חגורת בטחון סביב מקומות הישוב שלנו. צריך להוכיח לשכנינו הערביים, כי כשם שאנו רוצים ביחסי שלום אתם, כן לא נסבול, בשום פנים ואופן, התקפות רצחניות על אחינו. כבר נתנו קרבנות יקרים בנפש וברכוש. די. מעתה - אל קני המרצחים. אמש חדרו חיילינו לקני המרצחים הידועים ועשו בהם שפטים, מתוך הימנעות קפדנית לפגוע בנשים ובילדים. בימים הבאים - אם יימשכו המאורעות - נחדור לקני פורעים אחרים ונכריתם. נשכין שלום בארץ הזאת. ונוכיח, כי לא אנשי הוועד הערבי העליון, הסוכנים הגרמניים והבריטיים, שולטים בה ולא נציגי השלטון הבריטי המתחסל, האחראי הראשי למערבולת הדמים, שלתוכה הוכנסה ארץ-ישראל. נוכיח, כי בארץ-ישראל שולט בעלה החוקי - העם העברי, הרוצח ביחסי שכנות טובה עם העם הערבי.

אבל גם בהכרתת קני המרצחים הערביים אין להסתפק. צריך להכות באוייב הבריטי. מהתנהגותו בשבוע האחרון למדו הכל, מהי תכניתו שבפניה הזהרנו עוד בטרם החלה הגשמתה. עתה נראה בעליל, כי המשעבד הבוגדני מתכוון לחסל את הכח העברי. על-ידי ההתקפות הספורדיות של פורעים ערביים, שהוא מעודדם להוסיף ולהשתולל, הצליח המשעבד הנאצו-בריטי להוציא את ה"הגנה" החוצה. הוא משבח אותה מעל במת הפרלמנט כדי עוד יותר להסוות את כוונתו. וכוונתו היא: לנצל את ההזדמנות, כדי לפרק את הנשק מעל ה"הגנה". המשטרה הבריטית לא רק רוצחת בכוונה תחילה מגינים עברים; המשטרה הבריטית לא רק מתייצבת בין הכחות העברים לבין הפורעים הערביים - המשטרה הבריטית גם שודדת בכל הזדמנות את הנשק העברי.

אין זו שדידה מקרית. היא מהווה חלק של התכנית הפוליטית המחושבת.

עוד לא ויתרו הבריטים על תכנית מוריסון, הם עודם מקווים, כי הסוכנות היהודית, שכבר החלה להתרפס בפני בווין ולבקשו "לשנות את יחסו לחלוקה", תיכנע ותבקש חסותם לאחר שכח ה"הגנה" יישבר או יותש במערכת התגוננות ממושכת, בה יפול הנשק העברי בעיקר בידי "שומרי החוק והסדר" הבריטיים.

מפקדת ה"הגנה" חייבת לראות את הסכנה הזאת בעינים פקוחות. היא חייבת לתת לחבריה את ההוראה שאנו נתנו לחברינו בצאתם לעמדותיהם: אם יבואו שוטרי האוייב וחייליו לאסרכם ולפרוק מכם את נשקכם - תנו להם את התשובה היחידה שלה הם ראויים: אש.

ואכן עשו זאת חיילינו בגבול יפו-תל-אביב, מקום שם פרקו את הנשק מעל החיילים הבריטיים, שבאו לפרק מאת חיילינו את נשקם. עשו זאת באבו-כביר, ויעשו זאת בכל הזדמנות.

אם ה"הגנה'' לא תנהג לפי שיטה זו, היא תראה במו עיניה כיצד נמס הברזל שבידיה ובבוא יום המבחן הגדול, שעדיין לא הגיע, תעמוד עם הרבה פחות נשק מאשר יש לה כיום. והן זוהי שאלה של להיות או לחדול.

וגם בכך אין להסתפק. צריך להכות במשעבד הנאצו-בריטי. צריך לגרש את כחותיו מנקודות התורפה. הם אינם נמצאים שם, כדי להשכין שלום. הם נמצאים שם, כדי להרבות ריב, כדי לרצוח יהודים וכדי לאסור מגינים. צריך להכות בהם. וצריך להוכיח להם, כי אנו יודעים מי עומד מאחורי ההתנגשויות הערביות-עבריות. יש לזרזם לפנות את הארץ, צריך להכתיב להם את לוח הזמנים של הפנוי. יש לסכל את תכניותיהם השטניות. ואת זאת נעשה. הכה נכה גם בפורעים הערביים וגם במסיתים ובמרצחים הנאצו-בריטיים - עד רדתם.