מדינאי גדול של אימפריה קבצנית

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' סיון התשי"ג, 22 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב, בריטניה, ירדן, מצרים. מדיניות חוץ - המלחמה הקרה. מחתרות - המנדט הבריטי
במאמר זה מתייחס בגין למעמדה העולמי של בריטניה . בהתייחסו למאמר בשבועון האנגלי "אוקונימסט" בה כונתה בריטניה כמדינה קבצנית ובהתיחסותו לדברי צ'רציל בפרלמנט האנגלי שקרא לשוב לשיטת הדיפלומטיה החשאית ולהקים מועדון של מעצמות . בגין טוען כי דברים אלה של צ'רציל נאמרו בעקבות ירידת קרנה של בריטניה כמעצמה אזורית למען המשך השפעתה של בריטניה והרמת המוראל של עמה .בגין טוען כי המחתרת המצרית אינה חזקה כ"כ שכן בריטניה הודיעה כי אין היא זקוקה לעזרת ארה"ב (מה שמעיד על חוזק המחתרת העברית בימי המרד שכן אז נזקקו הבריטים לעזרה אמריקאית ) עוד טוען בגין כי דבריו הידידותיים בעדה של ישראל הם אינם מעידים על אהבה לישראל (בגין מזכיר את קריעת עבר הירדן ע"י צ'רציל ואת אי הצלת יהודי ארופה בשואה בגלל המדיניות הבריטית) הם מעידים דווקא על התאמת המדיניות הבריטית למצב הנוכחי בו זקוקים לישראל לשם שמירת בריטניה על תעלת סואץ . בגין מציין את עובדת היותו של צ'רציל מדינאי גדול ומציין את הצורך במדינאי כזה גם בישראל.