מברק מנחם בגין לכנס

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התש"י, 17 ביולי 1950
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
אישים - זאב ז'בוטינסקי. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה
העיתון מביא ממברקו של בגין לבאי הכינוס לציון 10 שנים לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי בכפר המכביה. בגין מעלה על נס את תורתו ואישיותו של ז'בוטינסקי שחינך תלמידים רבים וטוען כי שירתו לא תמה וכי תלמידיו ממשיכים את דרכו וכי הם לא ישקטו עד אשר תשוחרר הארץ כולה.