מברק אל ראש הכנסיה האנגליקנית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התש"ד, 11 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 126
נושאים:
זכויות אדם - אלימות משטרתית. מחתרות - המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים
כרוז זה פונה אל ראש הכנסיה האנגליקנית בבקשה למנוע משוטרים המשתייכים לכנסייתו לחלל את קדושת יום הכיפורים בכותל המערבי.