מבחן הבחירה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אייר התשכ"א, 5 במאי 1961
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - בחירות, ועדת חקירה, כנסת, פרלמנטריזם. אישים - דוד בן-גוריון, פנחס לבון, פנחס רוזן. מפלגות - הפרוגרסיבים, הציונים הכלליים, ליברלים (ליברלית), מפ"ם, מפא"י. בטחון - עסק הביש
במאמר זה בגין מתייחס לבחירות הקרובות לכנסת ה-5 וזאת לאחר שהכנסת כפתה אותן לאור פרשתלבון. בגין סוקר את השתלשלות פרשת לבון ואת השתלשלות המשבר הפוליטי וטוען כי בן-גוריון שיער שיוכל להקים ממשלה ללא כל בעיות וכי יוכל להדיח את לבון מהכנסת. עוד מתייחס בגין במאמר זה לצביעותם של מפלגות שונות הטוענות כי לא יצטרפו לממשלה בראשות בן-גוריון אך ששות להצטרף אליה.