לקראת ממשל עברי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד תשרי התש"ח, 8 באוקטובר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 18-21
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - בריטניה. תפוצות - הסוכנות היהודית. ממשל - ממשלה. בטחון - צבא. זכויות אדם - שוויון זכויות. ריכוז האומה - שיבת ציון. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" קורא מפקד האצ"ל לסכל את המזימות של הבריטים באמצעות הקמת ממשלה עברית אשר תלחם עבור הקמת מדינה עברית דמוקרטית ולא עבור חלוקת הארץ כפי שמציעה הסוכנות היהודית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 לקראת ממשל עברי

בריטניה חוזרת ומודיעה, כי היא עוזבת את ארצנו.

בריטניה מוסיפה לרמות.

אמנם, לית מאן דפליג: בריטניה הנאצית אינה מסוגלת עוד להתמיד בשלטונה הישיר בארץ-ישראל - שלטון, אשר הודות להתנגדות הגבורה העברית, פשט את הרגל לעיני כל. אולם, בהיות המשעבדים מוכנים לצאת את הארץ במישרין, הם מתכננים את תכניותיהם, כדי להישאר לצמיתות בעקיפין.

בריטניה חותרת לקראת מלחמת דמים עברית-ערבית.

בריטניה חותרת לקראת הקמת ממשלת קוויזלינגים בריטית בארצנו.

בריטניה יודעת, כי ארגון האומות המאוחדות אינו חולש על שום כח צבאי עצמאי. היא יודעת גם יודעת, כי על רקע היחסים בין המעצמות אין ארגון האומות מסוגל להקים כח צבאי בין-לאומי בשביל ארץ-ישראל. בריטניה מניחה, איפוא, כי הרוב באסיפה הכללית, בעמדו בפני קיר אטום, יחליט לפנות אליה בבקשה שתמשיך בשלטונה בארץ, עד שימצא "פתרון מלא שלא יצריך שמוש בכח", כלומר, "פתרון" מוסכם עם האפנדים - "פתרון" שהיא, בריטניה, רוצה בו.

יתכן, כי לשם אחיזת עיניים תוצאנה בקרוב יחידות צבא בריטיות מארץ-ישראל. הן תוצאנה ברוב פרסומת. אבל ליציאתן לא יהיה קשר עם "תכניותיה הארצישראליות" של ממשלת בריטניה. יציאתן תבוצע בעקבות תכניות איסטרטגיות כלליות, שעליהן הוחלט בלונדון לאור מצבו הכלכלי והבין-לאומי של המשעבד.

לאחר הודעתה של בריטניה ונוכח מזימותיה, שומה עלינו להתאזר לפעולה, כדי להפוך את הודעת הפנוי לממשות, וכדי, מאידך, לסכל את המזימה.

צו השעה הוא:

א' - להקים את הממשלה העברית הזמנית של ארץ-ישראל.

ב' - להקים את המועצה הלאומית העליונה.

ג' - להכריז על קדושת השלמות של המולדת העברית.

ד' - לדרוש את פנוי הצבא הבריטי מחלקה המזרחי של ארצנו ואת בטול השלטון הנכרי, הבלתי-חוקי והריאקציוני, אשר הכובש הבריטי הטיל בכח הזרוע על עבר הירדן מזרחה.

ה' - להקים את האחדות הלוחמת של כל הכחות העבריים.

ו' - להכין ולהכשיר את המנגנון הממלכתי העברי על כל תאיו האזרחיים והצבאיים, המשפטיים והאדמיניסטרטיביים.

ז' - להניח את היסודות לחוקה הדימוקרטית של מדינתנו החפשית והעצמאית, והם: שוויון זכויות מוחלט לכל אזרחיה ללא הבדל לאום ודת; חופש פוליטי; אוטונומיה תרבותית וקידמה סוציאלית.

ח' - לערוב לאכסטריטוריאליות של המקומות הקדושים לנצרות ולאישלם.

ט' - להציע הסכם לשכנות טובה וברית-ידידות עם כל שכניה של ארצנו.

י' - להצהיר, כי עם תום תקופת המעבר הקצרה ביותר, שבה יוחזרו למולדתם גולי עמנו, המהווים יחד עמנו רוב מכריע של אזרחי הארץ החוקיים, תתקיימנה הבחירות הכלליות והחפשיות למוסדותיה המחוקקים של הארץ. למוסדות אלה, שבהם ישתתפו, לפי טבע הדברים, צירים עברים וערבים כאחד, תמסור הממשלה הזמנית את השלטון העליון על המדינה. מוסדות אלה יאשרו את החוקה הדימוקרטית של המדינה ויבחרו בממשלה הקבועה, שבה ישתתפו, לפי טבע הדברים, מיניסטרים עברים וערבים כאחד.

אחים בציון!

לפני שנתיים הצענו תכנית מדינית זו. מנהיגיכם הרשמיים לעגו לה. עתה, בשעת המפנה, שאליה הגענו בדם גבורים וקדושים, מוציאים עסקניכם מאמתחתנו את רעיון הממשלה הזמנית.

אך מה הם עושים עם רעיון זה? הם מציעים להקים ממשלה זמנית, שתלחם למען חלוקת הארץ. והן זאת היא לא רק תבוסנות. זהו טירוף, העלול להמיט עלינו שואה היסטורית. כי וויתור מרצוננו החפשי על %85 של ארצנו לא ימנע שום סכנה, אך ימנע את הגאולה. מלחמה או שלום בארץ אינם תלויים, אף כמלוא הנימה, בשטח השפוט של הממשלה העברית הזמנית. הם תלויים בנכונותנו, בכחנו, באחדותנו, בהקרבתנו ובתבונתנו. אם קרבנות יידרשו מאתנו, יידרשו נא - וניתנם בלב חפץ - למען החרות ולא למען העבדות, למען הצלת העם ולא למען הפקרתו, למען המולדת ולא למען גיטו.

האויב הנאצו-בריטי מוסיף להתנכל לעמנו, לקיומו ולחרותו. אך את הודאתו בפשיטת הרגל של שלטונו ואת הודעתו על פנוי צבאותיו ופקידיו עלינו לנצל למען הגשמת חזון הגאולה. תהיינה כוונותיה של בריטניה אשר תהיינה - עם הודעתה יש לראות את שלטונה בארצנו כשלטון במצב של התחסלות. במקום שלטון הכבוש הנסוג יש להעמיד את שלטון האומה המשתחררת. אין חלל ריק במולדת העברית. בהתחסל השלטון הנכרי, בא במקומו השלטון העברי.

והקמתו אינה סובלת עוד דחוי -

למען סכול מזימות בריטיות; למען מנוע אנרכיה; למען מנוע מלחמת דמים עם שכנינו; למען אחדות לאומית מוחלטת; למען החרות והשלום; למען העם שותת הדם וכמה-הגאולה; למען המולדת המצפה לבניה משחרריה.