לקראת הסכם בין ההגנה האצ"ל ולח"י

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התש"ט, 2 ביוני 1949
מתוך:
עמוד 3
נושא:
מחתרות - אצ"ל, תנועת המרי
בגין מספר בזכרונותיו מתקופת המרד והפעם הוא מספר על המגעים להקמת תנועת המרי העברית .בגין מספר כי מחנה נושאי האשליות ששאף לעליית הלייבור לשלטון בבריטניה התאכזב ממדיניותה כלפי היישוב ובכך נסללה הדרך לשיתוף הפעולה עם האצ"ל . וכך למרות ה"סיזון" הוקמה תנועת המרי העברית . בגין מציין את המניע העיקרי לאי תגובת האצ"ל לסזון וזהו חוסר הרצון להיגרר למלחמת אחים מתוך תקווה שיבוא יום ויושג שיתוף פעולה עם ההגנה במלחמה בבריטים דבר שאכן קרה עם הקמת תנועת המרי העברית . עוד מספר בגין כי אחד התנאים העיקריים להקמת תנועת המרי העברית היתה הדרישה מאנשי ההגנה לשחרר את אחרון עצורי ה"סזון" שהיה כלוא ע"י אנשי ההגנה החייל אליעזר וכאשר שוחרר הוקמה תנועת המרי העברית .