לקח מצרפת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התש"כ, 18 בינואר 1960
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, בחירות, דמוקרטיה, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, ממשלה, פרלמנטריזם, שיטת בחירות. מדינות - ארה"ב, בריטניה, צרפת. מפלגות - מפא"י
במאמר זה בגין מבקר את רצון מפא"י שהושמע בדיון על חוק המשמעת הקואליציונית, לשנות את שיטת הבחירות לבחירות איזוריות. הוא טוען כי כוונתה האמיתית, הנסתרת כביכול של מפא"י, היא להשיג רוב מוחלט בכנסת - בעוד שהיא מסווה זאת בסיפור כיסוי כי: "הנהגת שיטת בחירות איזוריות בישראל תביא להקמת משטר דו מפלגתי בה, כדוגמת אנגליה או אמריקה". בגין מראה מצרפת שקיימה שיטת בחירות אזוריות ובה בסופו של דבר לא הוקם משטר של שתי מפלגות, ולכן הנהגת שיטת בחירות אזוריות בישראל לא תביא כטענת מפא"י למשטר דו מפלגתי. לסיכום, שיטת בחירות איזורית מסוגלת למנוע את הקמתן של מפלגות נוספות. אך אם האומה מחולקת למפלגות רבות - אין שיטת בחירות זו מביאה להקמת משטר דו מפלגתי. שזהו, בעצם הלקח שניתן ללמוד מצרפת. פורסם בחרות כמאמר מערכת ללא חתימה. נמצא בכתב ידו של בגין בארכיון האישי שלו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים