לעומדים בחזית השניה-ברכה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אלול התש"ז, 20 באוגוסט 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 259-260
נושא:
מחתרות - אצ"ל
ברכה זו אשר נכתבה בעיתון "חרות" של המחתרת מעריכה את פעילות מקביליהם בגולה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 לעומדים בחזית השניה - ברכה

הגולה איננה עוד עורף של החזית הארצישראלית.

הגולה הפכה לחזית - לחזית שניה של מלחמת השחרור העברית.

נלחמים - האחים הנודדים בדרך-לא-דרך.

נלחמים - שוכניהם של מחנות הריכוז מעוני הגוף וקשי העורף.

נלחמים - המעפילים בלב ים ובנמלי היסורים.

אולם לא רק מלחמה פסיבית מתנהלת בחזית הגולה. גם מלחמה ממש מתנהלת שם. חיילי הארגון הצבאי הלאומי מכים באויב גם בחוץ-לארץ. התנאים שם קשים, קשים אפילו מתנאי הארץ. אף על פי כן, מוחרמים מן האויב חמרי מלחמה ומותקפים ריכוזים ומשלוחים הצבאיים.

שאו ברכה, אחים לוחמים, מציון הלוחמת!

בשתי חזיתות אנו עומדים, אך אויב אחד לנו. ומטרה אחת לפנינו.

בכוחות משותפים נמגר את שלטון האויב ונשיג את המטרה. לא עוד נהיה - לא אנחנו ולא אתם - אובייקט לחסדי גויים.

נילחם ונוכל.