למסיתים הרועדים מפחד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התש"ז, 1 באוגוסט 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 236-237
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי, עולי הגרדום. תפוצות - הסוכנות היהודית
בכרוז זה מבקר מפקד האצ"ל את הנהגת הישוב וטוען שהתנהלותם הצבועה מובילה את העם לאסון. התנהלותם מתבטאת בכך שההנהגה לא עושה דבר כאשר לוחמים עבריים מועלים לגרדום. אך כאשר האצ"ל קיים את אזהרתו ותלה את החיילים הבריטים משתמשת ההנהגה בגינוים החריפים ביותר כנגד המעשה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 למסיתים הרועדים מפחד

כאשר תשעה לוחמים עברים הועלו לגרדום על-ידי התליין הבריטי לא גיניתם את הרצח השפל, לא קראתם לעולם לקום נגד הפושעים, לא הבעתם השתתפות בצערן של המשפחות השכולות. רק כאשר נתלו שני מרגלים בריטיים, שנשלחו לארצנו כדי לדכאנו עד עפר, כי אז פתחתם פיכם בגידופים ובחרופים נגד דין-צדק ומהרתם להביע "השתתפות בצער".

עבדים נרצעים שכמותכם, מועצת זקנים של גיטו - הגם לא תבינו, כי בדו-פרצופיותכם ובפחדנותכם הגלותית הנכם מובילים את האומה לתהום הכלייה? לכל הרגלתם את העם הזה: לרציחת ילדיו, לגרוש בניו, לגזילת מולדתו, להתעללות בקדשי קדשיו - הגם לתליות באתם "להרגילו"?

אנו הזהרנו:

מן היום, בו מרצחים בריטיים דנו את שבויי המלחמה העברים אשבל ושמחון למיתה, הזהרנו וחזרנו, כי אם האויב יעז להפר את חוקי המלחמה ויעלה לגרדום את שבויינו - הקם נקים תליות גם לשבוייו.

האויב הרצחני, צמא הדם, לא שעה לאזהרתנו: הוא העלה לגרדום תשעה חיילים עבריים.

על כן - תלה תלינו את מרגליו.

לא כ"מעשה תגמול" - כי אין תגמול לפשעי המשעבד הטמא.

אלא כחובה כלפי עם ישראל, כחובה כלפי המתנדבים בעם.

אם "בית הדין" של צבא הפולש מעז לתלות חיילים עברים, הנלחמים למען שחרור מולדתם - שפט ישפוט בית הדין של צבא השחרור את אנשי הפולש ויצווה לתלות אותם.

חוק הוא.

ונקיימו בכל שעת כושר.

וללא רחמים לנידונים הבריטיים, כשם שלא היו רחמים לנידונים העברים. לא ניעתר לתחנוניהם של האבות הבריטיים, כשם שהמשעבד הטמא לא נעתר לתחנוניהם של האבות העברים השכולים.

ואתם, בעלי הברכים הרועדות, אל תטיפו לנו מוסר. המוסר שלכם הוא "מוסר" של המושיטים צוארם לשוחט. אנו מרדנו ב"מוסר" עבדים זה, שהובילנו משחיטה לשחיטה ועד לתאי הגאזים. לעולם לא נכיר בו עוד. מוסר המלחמה אחד הוא ואין שני: לא ייתלו שבויים עברים במולדתם, או שהתליינים ועוזריהם ייתלו.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל