למחרת החלטת האו"ם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"ח, 30 בנובמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 79-80
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים, עבר הירדן. מחתרות - המנדט הבריטי, עולי הגרדום. תפוצות - הסוכנות היהודית. חירות האדם - חירות הפרט. לאומיות - לאומיות. ריכוז האומה - שיבת ציון. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" מבקר האצ"ל את החלטת האו"ם ב-29 בנובמבר וטוען כי החלטה זו לא תחייב את עם ישראל מכיוון שלעם זכות טבעית והיסטורית להקמת מדינה בכל שטחי ארץ ישראל השלמה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 למחרת החלטת האו''מ

קדושת שלמות המולדת

ארגון האומות המאוחדות החליט לבתר את מולדתנו.

מול המדינה הערבית המוכרת, אשר המשעבד הבריטי הקים על אדמתנו השדודה, מעבר לירדן מזרחה, תיווסף מדינה ערבית שניה בעבר הירדן מערבה.

בארץ-ישראל תהיינה שתי מדינות ערביות ולמדינת היהודים יופרשו לא יותר מ-10% מאדמת המולדת - רובה מדבר שממה.

ירושלים, בירת דוד הנצחית, נמסרה לשלטון זרים.

בפני רוב מנינו ורוב בנינו של עמנו, שבע הרדיפות וכמה הגאולה, נסגרה הדרך לשיבת ציון.

אנשי הסוכנות היהודית, שהובילו את העם במשך חצי יובל שנים מדחי אל דחי, סמכו ידיהם על הגזלה וחתמו על שטר הפקרה של אדמת המולדת ועתיד האומה.

בשם ההבטחה האלהית שניתנה לאבי האומה -

בשם קדושי האומה מדור דור, שנתנו נפשם למען ציון וגאולתה -

בשם גבורי ישראל מדור דור, שנלחמו ונפלו למען שחרור המולדת מעול זרים -

בשם העם המעונה, על דורותיו, ששמר אמונים לארצו בשבעים גלויות, בלכתו באש ובמים -

בשם הרוגי המלכות שעלו לגרדום ושירת הדרור בפיהם וחזון הגאולה השלמה לנגד עיניהם -

בשם חללי הקרבות האלמונים שנפלו במלחמה לפריקת עול השעבוד הבריטי, ואף הביאו לפריקתו בדם לבם -

בשם אסירי ציון בארץ ובמרחקים, גבורי הסבל, הנושאים עיניהם ליום הפדות -

בשם צו החיים של עמנו המושמד -

בשם שאיפת החרות של עמנו המפוזר והמשועבד -

בשם זכותו ההיסטורית הבלתי ניתנת לערעור -

הרינו מודיעים ומכריזים בפני עם ועדה ובפני אומות העולם:

ביתורה של מולדתנו הוא בלתי חוקי.

הוא לא יוכר לעולם.

חתימת מוסדות ויחידים על חוזה הביתור משוללת כל תוקף.

היא לא תחייב את עם ישראל.

ועם ישראל יוסיף מתוך הכרת צדקתו, להלחם לשחרור ארצו ולקבוץ מיליוני בניו על אדמתה, מעבר מזה ומעבר מזה לירדן.

תככיו של המשעבד הבריטי הבוגדני; חשבונותיהם של מעצמות זרות; ומעשי הבגידה של מנהיגים מוכים בסנוורים - יושמו לאל.

הצדק ההיסטורי ייעשה.

עם המכבים, שגבורתו חודשה לעיני כל, ישחרר את ארץ המכבים.

ירושלים היתה ותהיה לעולמים בירתה.

ארץ-ישראל תוחזר לעם ישראל. כולה. לנצח.