ללא כותרת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשי"ג, 9 בספטמבר 1953
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
משפט - אי ציות. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה
בגין מביא את ברכתו לכבוד לראש השנה לשנת תשי"ד. בגין מביע תקוותו כי נציב בית"ר פתחיה שמיר ואחרים הנמצאים בכלא מחמת התנגדותם להסכם עם הגרמנים ישוחררו וכי יבוא היום וכל העם יתגאה בהם. עוד מביע בגין את תקוותו לשיחרור מהיר של הארץ ואיחוד י"ם.