לכל בני דור המרד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד ניסן התשי"ח, 4 באפריל 1958
מתוך:
חרות, עמ' 1
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מדינות - בריטניה. אישים - זאב ז'בוטינסקי. ריכוז האומה - שיבת ציון
הודעה של מנחם בגין לקראת כנס דור המרד של שנת 1958. בגין מדגיש כי בני כל השכבות והעדות בעם היו שותפים למרד, לגירוש הבריטים מן הארץ ולשחרורה מעול זר.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

זו האמת נישאנה בכל יום תמיד:

כל ישראל יש להם חלק בתקומת ישראל.

משהרימונו אנחנו תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, את נס המרד; משעלינו על במות אוייב; משפרצנו והרסנו מיבצריו; משהכינו בחילותיו ולא הנחנו להם; משערערנו ופוררנו וסילקנו את שלטונו – לא בחלל ריק עשינו כל אלה. למעלה מששים רבוא יהודים נתקבצו, עד אז, במולדת. ותהי התערותם פרי מאמציו של כל העם היהודי, לדורותיו, לעדותיו, לשכבותיו, לזרמיו.

בלעדיהם היתה מלחמתנו בלתי אפשרית; בלעדי מלחמתנו היה שחרורם בלתי אפשרי. אלמלא המרד שעד תש"ח, לא היתה התקומה בתש"ח. עבדים היינו כולנו; אם היינו עוד.

אף לקראת העשור לחידוש עצמאותנו, נעשה נסיון להסתיר, להשכיח, להכחיד את מעש ההשתחררות העצמית, עליו גאוות כל העמים, הפורקים, בדם בניהם, עול שעבוד זר. אולם שווא הנסיון – מטעם; הבל הסילוף הרשמי. עוד חי הדור, שעשה את המרד וראהו. העם ידע.

בחד דור המרד, הקודם לחג עצמאות האומה, כפי שהמרד קדם לתקומה והולידה – נישא כולנו, בזקנינו ובנעורינו, את דבר האמת ההיסטורית. ויוודע בעם ובגויים; לא ניתנה לנו חרותנו; כבשנוה.

לפיכך הריני קורא לכל נושאי רעיון המדינה העברית בדורנו, לכל תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, לכל בני בית"ר והצה"ר, לכל חברי תנועת החרות, אוהדיה ותומכיה, לכל אסירי ציון וגוליה, לכל חיילה המחתרת הלוחמת והמשחררת לתקופותיה – בואו, בג' דחול המועד פסח, לכנס דור המרד.

למען עלוי נשמתו של מורה הדור זאב ז'בוטינסקי, ראש בית"ר, אבי המרד.

למען קדש זכרם של מפקדינו ואחינו, גבורי האומה וקדושיה, שמסרו נפשם על תחית ישראל ותקומת יהודה.

למען חזון הגאולה השלמה בה אנו מאמינים באמונה שלמה.

למען אמת הנצחון שהיה

למען נצחון האמת שיבוא –

בואו!

מנחם בגין