לזכר הפרת ההבלגה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' חשון התש"ז, 14 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 289-290
נושאים:
אישים - דוד רזיאל. בטחון - הבלגה
בכרוז זה מציין בגין תשע שנים לקץ שיטת ההבלגה ולתחילת הנחת היסודות למלחמת שחרור עברית על ידי דוד רזיאל.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הארגון הצבאי הלאומי

המפקדה הראשית

לזכר הפרת ההבלגה

פקודת-יום

חיילים,

מדי שנה בשנה הננו מזכירים את יום ה-14 בנובמבר, הוא היום בו הופעל, בפעם הראשונה אחרי עשרות דורות, הנשק העברי, לא לשם התגוננות אישית, כי אם למען ההגנה על העם ועל הארץ.

ביום ההוא יצאו, בפקודתו האישית של מפקדנו בן-האלמוות, האלוף בן-ענת, חיילי המעמד, ושמו קץ, בהתקפת-פתע, לשיטת ההבלגה הנפסדת, שעלתה לעם לא רק במאות קרבנות אדם, כי אם גם בקרבן-העתיד. כיום, אין עוד ספק, כי ההבלגה במולדת - ההבלגה מול פורעים ערביים ומסיתיהם הבריטיים - היא שהמיטה, בתוצאותיה הפסיכולוגיות והמדיניות, את האסונות האיומים על עמנו הן בגולה והן בארץ.

אז, לפני תשע שנים, היה המעמד הגורם היחידי בעם, שהרחיק ראות והעיז לעשות. ואז בימי שבירת ה"הבלגה" הונחו היסודות למלחמת-השחרור העברית, העולה משלב לשלב, המתפתחת למלחמת גבורה, שכמותה לא ידעה אולי ההיסטוריה.

בעמדנו בעצם ימי המלחמה הזאת, זכור נזכור את חלוציה, את מורינו ורבותינו שלימדונו להאמין, לסבול ולהילחם. זכור נזכור את הגיבורים שנפלו חלל בשלב הראשון של מלחמת-השחרור, שנפלו בהדרכת לוחמים, ובהכנת חמרי מלחמה, בקרב ועלי גרדום רוחם העשויה לבלי חת תלוונו גם בימים באים - ימי מבחן קשים, ימי הכרעה גורליים, שיקרבונו אחרי סבל וקרבנות, ליום הנצחון.

14 בנובמבר 1946 (חשוון תש"ז).