לוחמות נגד ההגיון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשי"ז, 5 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-או"ם, יסודות מדיניות החוץ. בטחון - הגנה עצמית, מלחמת סיני. מדינות - ירדן, מצרים, סוריה
במאמר זה בגין יוצא נגד טענות הממשלה הטיפשיות כי על אף הודעות האויב הערבי אין שורר בין ישראל לארצות ערב מצב של לחימה בגין טוען כי שום תועלת לא צומחת מדברים אלו וכי דווקא נגרם מכך נזק רב לישראל אשר לא מגנה על האינטרסים הלאומיים שלה. בגין טוען כי חובה על הממשלה להכריז כי קיים נגד ישראל מצב מלחמה וכי זכותה של ישראל לכל פעולה של הגנה לאומית. בגין במאמרו סוקר את ההתפתחות של הסכסוך בין ישראל לארצות ערב ואת הסכנות שטמונות בו לבטחונה של ישראל.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים