להרחיב ולהתקדם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 9
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי, תנועת המרי. לאומיות - לאומיות
בגין בכרוז זה טוען שמתקפה אחת לא תספיק לשחרור מהשלטון הבריטי ,לכן המלחמה חייבת להמשיך ויש להעצימה בהתנגדות אזרחית כלפי השלטון הבריטי. זאת למען הקמת ממשלה עברית ושחרור המולדת מידי הכובש הבריטי. כרוז זה נכתב בתחילת חודש נובמבר.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

להרחיב ולהתקדם

בפעולת התקפה אחת לא נושענו. צריך להמשיך במלחמה, להרחיבה ולהתמיד בה. אסור לעמוד במקום; אסור לסגת. השלטון הבריטי מוכרח ללמוד, כי הוא לא יוכל לשלוט בלעדינו ונגדנו בכל השטחים יש להילחם; ולאו דוקא בשטח הצבאי. אמנם, בלעדי המלחמה המזויינת לא יהיה טעם להתנגדות פסיבית. וכל התנגדות אזרחית, אם מטרה רצינית בפניה, מוכרחה, בתוקף חוקי הברזל של ההתפתחות, להביא לידי התקוממות מזויינת. אך אין זאת אומרת, שיש להגביל את מלחמתנו לפעולות נשק בלבד.

עוד רבים כלי-הזיין בידי אומה, הלוחמת על נפשה ועתידה. לא לשלם מסים לשלטון הניצול - זוהי מלחמה; לא לציית לפקודותיה ו"הוקיה" של ממשלת הדכוי - זוהי מלחמה; לא להזדקק למשרדיה, פקידיה ובתי-הדין של הממשלה הזרה - זוהי מלחמה; לעלות על קרקע ממשלתית, כלומר על קרקע, שנשדדה מעמנו ע"י הממשלה הבוגדת, לעלות ולא לרדת - זוהי מלחמה; להקים ממשלה עברית זמנית, שתעמוד בראש המלחמה הלאומית - מעשה מלחמתי הוא. את כל הדברים הללו, שלעשייתם קראנו, בהכרזתנו היסודית, לפני שנתיים, יש לעשות. לא לדחות; לעשות. לא לחכות ל"פגיעות"; לעשות. כי אכן, השעה דוחקת מאד.