להקמת מוסדות עבריים ריבוניים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' תמוז התש"ו, 7 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 174-175
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)
בכרוז זה בגין טוען שמאסרם של ראשי הציבור העברי הוא שלב במדיניות הבריטים אשר נועדה להשמיד את היהודים.לאור המצב עליהם להיערך להקמת מוסדות עבריים ריבוניים כי רק בדרך יוכלו להשתחרר משלטון המנדט.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

להמשך מלחמת השחרור להקמת מוסדות עבריים ריבוניים

עברים!

מאסרם של ראשי הצבור העברי הנו שלב במערכת החיסול, המתנהל בעקביות ובאכזריות, ע"י שלטון הדמים הבריטי נגד עמנו. למעשה-תוקפנות זה קדמו מעשי איבה רבים, שגרמו להשמדת שליש העם, שקרבונו לעברי פי-פחת, שאחת תכליתם:

לשים קץ לשאיפת החופש העברית: לגזול לנצח את ארצנו היחידה; להפכנו, כבגולה, לאבק אדם ולהשמידנו מתחת שמי ד'.

יד הצר הצורר, רבו של היטלר ומגשים תכניתו, הורמה על ישראל: קיום האומה הוטל על כף המאזניים. במצב זה אין דרך אלא להלחם במצב זה עוון הוא ההיסוס, חטא ההשהייה, פשע הנסיגה. במצב זה חייב לקום העם כולו, בציון ובתפוצות הגולה, כאיש אחד, ולהכות במשעבד האכזרי, בכל האמצעים ובכל הדרכים, עד רדתו.

מול פני התוקפנות הבריטית המתעטפת באיצטלא של "חוק וסדר" - יוקמו המוסדות העצמאיים הממלכתיים, החוקיים של האומה העברית, שהיא היחידה בעלת הארץ הזאת:

א) - תוקם הממשלה העברית הזמנית - ממשלת הארץ החוקית שתילחם להפלתה של ממשלת הכיבוש הבריטית.

ב) - תוקם המועצה הלאומית העליונה - הפרלמנט של עם ישראל וארץ ישראל, שיחוקק חוקים, יטיל חובות ויתן צווים.

ג) - תפורסם הצהרת החרות והעצמאות העברית – יסוד הקונסטיטוציה של מדינתנו, שעקרונותיה: חופש, שוויון וצדק סוציאלי לכל אזרחי הארץ ותושביה.

ד) - יוקמו בתי דין עברית ויוחרמו בתי הדין הבריטים.

ה) - יוקם אוצר האומה העברית: יזרמו לאוצר זה כל תשלומינו וייאסר כל תשלום מסים לכובש המנצל.

ו) - יוקם צבא השחרור העברי המאוחד שיישבע אמונים לא להניח את נשקו כל עוד לא הוקמה מדינתנו העצמאית.

ז) - תוקם המפקדה הצבאית העליונה, שתכריז על גיוס כללי של כל נושאי הנשק בישראל, תנהיג משטר חירום בחיינו ותנהל את המערכה.

ח) - תצא הקריאה לכל מרכזי הגולה לחוש לעזרת ציון הלוחמת והנצורה.

ט) - תצא הקריאה לעמי תבל - לארצות הברית, לברית המועצות, לצרפת ולכל האומות החפשיות - להושיט עזרה ללוחמי החופש העברים.

בדרך זו - ורק בדרך זו - נהיה לאומה, הלוחמת במשעבדיה שפלשו לארצה. ונחדל להיות "עדה", הנרדפת ע"י שליטיה "שומרי החוק בדרך זה יקום ישראל ויחיה וינפץ את כבלי העבדות.

הקץ איפוא לחצאי-אמצעים! יורם דגל ההתקוממות, יהיה מחננו אחיד ואמיץ, תהא ידנו תקיפה, שאיפתנו ברורה, אמונתנו איתנה. כי המשעבד האכזר והתוקפן הבוגדני הוא שמעמיד בפנינו את הברירה:

מלחמת שחרור, או כליון: חרות או מוות.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

ח' תמוז תש"ו (7.7.1946).