להגנת הכלכלה העברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התש"ו, 15 ביוני 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 147-148
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי
בשידור זה של קול ציון הלוחמת טוען בגין כי הבריטים מחבלים בכלכלה העברית ופועלים להחרמת תוצרת היהודים. לאור המצב האצ"ל קורא לכל יהודי להירתם למען החברה באמצעות הפצת וקניית תוצרת יהודית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

להגנת הכלכלה העברית

עברים!

רבות הן הדרכים שבהן משתדל השלטון הבריטי להחריבנו. צייו וצבאותיו שמים חיץ בין העם ההותר למולדתו לבין חופי המולדת. "חוקיו" ושוטריו משליטים משטר-אימים ודכוי בחיינו. שליחיו חורשים מזימות; סוכניו מסיתים ובין כל מעשי איבה אלה, הגלויים והנסתרים, אינה חסרה גם ההתנקשות ביסוד קיומנו ובבסיס התפתחותנו: בכלכלה העברית.

המשעבדים הבריטים מחבלים בכלכלה העברית יום-יום. מסיהם אוכלים את לשד עצמותינו. "איסוריהם" סגרו בפנינו את אפשרויות ההתנחלות והפראת האדמה, הנשארה שוממה, רק מפני שהורחקו מעליה ידי המחוננים העברים. היבוא של חמרי גלם חיוניים, של חמרי בנין ושל מכונות מייצרות מוגבל על-ידי תשלומי מכס מיוחדים - לא מכס-מגן, המחייב בכל מדינה, כי אם מכס חבלה, המכוון להצר את צעדינו. בדרך היצוא של מוצרי חרושתנו נערמים קשיים שרירותיים ומלאכותיים. המטבע הקשה, המגיע לידי האזרח העברי בדרכים שונות, נגזל על-ידי המנצלים הבריטיים, ולבסוף: ביזמתם של סוכני בריטניה הוכרז ואורגן בארצות השכנות חרם על התוצרת העברית, שבו משתתפת גם האוכלוסיה הערבית בארצנו.

לכל מעשי החבלה האלו יושם קץ רק עם הפלת השלטון הבריטי המשעבד והמנצל, והקמת הממשלה העברית, שתהא מעונינת, ככל ממשלה נאמנה לעמה ולארצה, לפתח ולא להצר, לבנות ולא להחריב, להרים את דרגת החיים של ההמונים ולא להורידה. להקמת ממשלה כזו מכוונת מלחמתנו, מלחמת השחרור העברית.

אבל גם בתקופת המעבר חייבים אנחנו לעמוד על משמר הכלכלה העברית, הסובלת מהתנקשויות מכל עבר ומניצול ללא דוגמא. תוטל, איפוא החובה - חובה לאומית קדושה - על כל אזרח עברי, ועל כל יהודי בתפוצות הגולה לקנות ולהפיץ תוצרת עברית. בל יימצאו בקרבנו "קוויזלינגים כלכליים" הנותנים יד לאויב ומחבלים במו ידיהם, למען בצע כסף, באינטרס האומה העליון. בל יימצאו סוחרים עבריים, המציפים, מתוך אגואיזם פושע, את השוק בסחורות זרות, מאחר שאותן הסחורות מיוצרות בארצנו ביד הפועל העברי.

ואם יוסיפו פורצי גדר, המבכרים רווחים זמניים על עתיד האומה ואף על עתיד בניהם, לחבל במשקנו - תהא זו חובה לאומית לדאוג לכך, שלא יוכלו להמשיך במלאכת החבלה שכמוה כבגידה בעם.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

שודר ביום ט"ז בסיון תש"ו (15.6.46)