לבעית הבורחים הערבים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר א' התשי"ד, 12 בפבואר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים. שלום
בגין יוצא במאמר זה נגד הסכמתו של שרת להחזיר ארצה כ100,000 בורחים (פליטים) אם תסכמנה מדינות ערב לחתום על חוזי שלום עם ישראל .