לא יעבור שלטון עברי מעל האדמה הזאת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התשי"א, 6 ביולי 1951
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, עולי הגרדום. מפלגות - בית"ר. שונות - הספד. אישים - זאב ז'בוטינסקי, שלמה בן יוסף. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)
בנאום שנשא בגין מתאו של זאב ז'בוטינסקי בבית הסוהר, לטקס גילוי לוח הזכרון לעולי הגרדום, ספד בגין ל ז'בוטינסקי, שלמרות כניסתו לתא זה הצליח להחדיר את רעיון השבת הריבונות לעם בקרב אלפי תלמידיו, וכן ללוחמים עולי הגרדום.