לא יימחה זכר לוחמי החרות עד דור אחרון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' ניסן התש"י, 17 באפריל 1950
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
אישים , מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, עולי הגרדום
העיתון מביא מדברי בגין בפתיחת התערוכה בה העלה על נס את הקרבת לוחמי האצ"ל, גבורת הקרב וגבורת עולי הגרדום בתא המוות.