לא יאומן כי יסופר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התש"ה, 1 באפריל 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 220
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, סזון
בכרוז מסופר על מאסרו של יעקב מרידור-פעיל האצ"ל וסגנו של בגין ע"י הבריטים בשיתוף פעולה של ההגנה. בגין מטיח ביקורת בהגנה בכך שהיא מסייעת לאויב ומגלה את יעקב מרידור מהארץ.אין תאריך מדויק לכרוז זה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

לא יאומן כי יסופר...

במה עוסקים עסקנים ראשיים של הישוב

לפני שבועות מספר אסרה המשטרה, לאחר קבלת אינפורמציה סודית ממרכז ההלשנה היהודי, אדם חשוד בהשתייכות לאצ"ל. בקשר עם המאסר הזה נודע לנו, כי במקרה הנידון טיפלו באופן אישי כמה עסקנים ראשיים של הישוב. ואף על פי שקשה להאמין בכך, הרי אלו הן העובדות:

אחד מקרובי האסיר נקרא טלפונית לתל-אביב והובא בפני כמה אישים מרכזיים שהודיעו לאיש שיחם, כי ייטיב לעשות, אם ימצא את קרובו וימסור את מקום מגוריו. "לקרובך לא יאונה כל רע - הבטיחו העסקנים - הוא בעל כשרונות צבאיים מעולים[1] והוא דרוש לנו למלחמתנו הבאה. ניתן לו ולמשפחתו מחסה ואנו מוכנים לתת ערובה, כי אין יסוד לחשוש לשלומו של קרובך אם תעזור לנו לגלות את עקבותיו".

כך דברו העסקנים על לבו של אחד מחברי מפלגתם. ואין זה חשוב, אם שוכנע האיש ו"עזר", או לא שוכנע והסתלק. אין זה גם חשוב מבחינה עקרונית, אם לאותו איש, המצטיין, לפי דבריהם, ב"כשרונות צבאיים גדולים", ניתן "מחסה'" או שהוא הוטס לסודאן, לאחר "שמישהו" מסר "למישהו" היכן אפשר למצאו. חשובה השאלה: במה עוסקים - בימים אלה - אנשים, הרואים את עצמם כמנהיגי האומה הבלתי מוכתרים? במה? אכן, בושנו מכל עם.


[1] הכוונה ליעקב מרידור, סגן מפקד האצ"ל.