לאן ניסוגים?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' טבת התשי"ז, 7 בדצמבר 1956
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
אישים - אבא אבן, דוד בן-גוריון. מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-צרפת. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. חינוך - הדר (מידות ונימוסים). בטחון - מלחמת סיני, צבא. מדינות - מצרים, צרפת. השקפות חיים - קומוניסטים
במאמר זה טוען בגין כי נסיגת ישראל מחצי האי סיני הפכה לצערו לעובדה. בגין טוען כי להערכתו נסיגה זו מהווה סכנה. בגין טוען כי על אף שהאו"ם יתפוס את השטח לבסוף יחזרו לשמה המצרים והם ישובו ויבנו את בסיסם וישובו לפעולתם כאילו מבצע סיני לא היה אף פעם. בגין התריע כי גם עזה בסכנה של נסיגה ישראלית. בגין מדגיש במאמר זה גם את עמדת הצרפתים המתנגדים לנסיגה ישראלית מעזה .בגין תקף בחריפות את ההצעה להעביר את עזה למשטר האו"ם וטען כי הבאה בתור במקרה כזה תהיה י"ם.