לאחר ההתקפה על שדות התעופה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 98-99
נושא:
מחתרות - אצ"ל, תנועת המרי
בכרוז זה מעריך בגין את מושב באר טוביה על כך שקיבלו חייל מחתרת שנפל בקרב,ומעודד להמשכת המאבק כנגד הבריטים. כרוז זה התפרסם בסביבות חודש אפריל 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

כבוד למושב האמיץ

לאחר ההתקפה על שדות התעופה

באר-טוביה היא סמל של שאיפת ההתנחלות העברית הבלתי מנוצחת. המושב הוקם בשעתו הרחק ממקומות ישוב עברים הוא נחרב בימי מאורעות-הדמים של שנת תרפ"ט, אך קם לתחיה בעמל בניו-נאמניו ובעזרת העם כולו.

עתה הופיעה באר-טוביה כסמל לאצילות נפש ולאומץ לב אזרחי. תושביה קיבלו חייל אלמוני שנפל בקרב, כקבל אומה את בנה-גיבורה. צעיריה חלקו לחלל כבוד צבאי; המוניה ליווהו בצער, אך בגאווה, למנוחת-עולמים.

בהלווית המונים ליוותה גם תל-אביב את ארבעת בניה, שנפלו חלל במלחמת-החופש. הכרך הגדול והמושב המרוחק שניהם גילו לעולם את הפלא של ליכוד העם העברי, העומד על נפשו, הנלחם על עתידו. אך לא הרי באר-טוביה כהרי תל-אביב, בת רבע מיליון נפש. לכן, שבעתיים יקר לנו החסד, שגמלו עמלי באר-טוביה לחיילנו האלמוני.

פרחי באר-טוביה האמיצה! עתה עת מלחמה לנו; מכונת היריה היתה לאחותנו; הקרב היה ללחם חוקנו. אך אין בעם העברי איש, שירצה במלחמה, שיראה בה את תכלית חייו. לבנו לשלום; עינינו לבנין ולתרבות; משאת נפשנו היא לא הרובה, כי אם העט והאת. ואלמלא זדון לבם של משעבדים ובוגדים, אין ספק, שלא היינו מכתתים את אתינו לחרבות, כי אם להיפך. רצה הגורל, כי ניזקק אף אנו, בני הנביאים, לכלי זין קטלניים ולמלחמה מזויינת למען מטרה מקודשת. ובינתיים הוברר לכולנו כי בלעדי מלחמה זו לא תוכל אף המחרשה ללכת בתלם; לא יהיה בנין, לא יהיה חופש, לא יהיו חיים לא לנו, לא לאחינו, לא לבנינו.

אולם גם מלחמתנו תיגמר. בקרוב תיגמר; ובנצחון תוכתר. אז תשקוט ארצנו ותפרח; אז יהיו חבלנים לבונים, וכובשים בדם לכובשים ביזע. ואז פקוד נפקוד אותך באר-טוביה, נשקה שדותיך, נפרה אדמותיך, נרחיב גבולותיך, למען תהי לתפארת בארץ, כשם שהקבר הרענן, שנכרה בקרבך, יהיה לגל-עד למלחמת החופש ולליכוד העם.