כתמים ותככים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א סיון התשכ"ד, 22 במאי 1964
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
מדינות - בריטניה. אישים - דוד בן-גוריון, זאב ז'בוטינסקי, חיים ויצמן, לוי אשכול, משה דיין, פנחס לבון, פנחס רוזן. מחתרות - הגנה, סזון. שונות - ועדת השבעה. ממשל - ועדת חקירה, ממשלה. מפלגות - מפא"י. בטחון - עסק הביש, צבא. הסכסוך הישראלי פלסטיני - פלסטינים, רוב יהודי, תכנית החלוקה
בגין מתייחס לעימות בין בן גוריון לאשכול סביב פרשת לבון ודרישתו של בן גוריון לבטל את מסקנות ועדת השבעה אשר זיכו את לבון ולחדש את החקירה בנושא; בגין מנתח את עמדתו המשתנה של בן גוריון כלפי הועדות השונות שהוקמו במהלך השנים, זאת בעיקר לפי תוצאותיהן. בגין טוען כי צביעותו של בן גוריון מתבטאת גם במאמריו בעיתון שמתייחסים לתנועת ז'בוטינסקי, כאשר במאמריו בן גוריון לא מזכיר את "סזון", ושואל מדוע הוא לא "גאה" כמו בעבר במעשיו הפטריוטייים. כן, בגין יוצא נגד שקריו של בן גוריון במאמריו ב"דבר" כי ז'בוטינסקי היה נגד רעיון המדינה העברית ובן גוריון היה בעד רעיון המדינה העברית, ומצטט מדבריו של בן גוריון נגד הקמתה של המדינה משום, ש"לא נשלים עם שלטונה של קבוצה לאומית אחת על השניה, לא עתה ולא בעתיד. אנו גם איננו מקבלים את סיסמתהמדינה היהודית אשר בסופו של דבר פירושה שלטון היהודים על תושבי האר. הערביים... אין אנו קובעים את עמדתנו על פי המוסר ההוטנטוטי".