כעבור מספר ימים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ז, 1 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 290-292
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה. מדינות - ברית המועצות (רוסיה)
בכרוז זה מפרט על המבצעים אשר בוצעו לשיתוק הרכבות בתאריכים 18.11-20.11 ומגלה על ההמצאה הייחודיות של המחתרת למבצעים אלה. כרוז זה פורסם בסביבות חודש נובמבר 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 כעבור מספר ימים

הודעה על מבצעים

לאחר שהאוכלוסיה האזרחית, העברית והערבית, הוזהרה לבלי לנסוע ברכבת, נזרעו ע"י חיילינו במשך הימים האחרונים מוקשים במסילות הברזל בכל הקווים הראשיים. המוקשים הופעלו בשעות הבוקר והיום, מאחר שתנועת הרכבות בלילות הופסקה - כתוצאה מן ההתקפות הקודמות - לחלוטין.

1. ביום הראשון כ"ג בחשוון תש"ז, ה-17 בנובמבר הותקפו הקווים: לוד-יפו, לוד-חיפה ולוד-קנטרה בתוצאות הבאות:

א. בקו לוד-יפו פוצץ המוקש ונעקרו פסים לאורך עשרות מטרים.

ב. בקו לוד-חיפה עשו המומחים הבריטיים נסיון להרחיק את המוקש. קצין בריטי אחד נהרג, טוראי נפצע קשה.

ג. בקו לוד-קנטרה עלתה על המוקש רכבת משא, שהורדה מן הפסים.

2. ביום השני כ"ד בחשוון תש"ז, ה-18 בנובמבר, הותקפו הקווים: לוד-קנטרה ולוד-חיפה בתוצאות הבאות:

א. בקו לוד-קנטרה הורדה מן הפסים קרונית משורינת - חייל בריטי נפצע.

ב. בקו לוד-חיפה נעשה שוב נסיון לפרק את המוקש, שאין לפרקו, וקצין בריטי נהרג. קצין בריטי אחר וסרג'נט נפצעו קשה.

3. ביום השלישי כ"ה בחשוון תש"ז, ה-19 בנובמבר, נזרעו מוקשים בכל הקווים הראשיים. מבין אלה נתגלו ופוצצו המוקשים - ליד ראש העין, בנימינה וביתר. ביום זה שותקה תנועת הרכבות להלוטין ונותקה התחבורה בין הארץ לבין הארצות השכנות.

4. יחידה של שלושה חיילי הארגון הצבאי הלאומי התקיפה ביום כ"ו בחשוון תש"ז, בשעה 30.14, את משרד מס ההכנסה המרכזי בירושלים. על אף המאמצים הנואשים של המומחים הבריטיים לא היה לאל ידם להרחיק את מטען חמרי הנפץ. ההתפוצצות, שאירעה שעה אחרי הכנסת המטען, הרסה את הבנין והשמידה את כל המסמכים, שבעזרתם גובה ממשלת הדכוי את מס-ההכנסה - הוא מס הגזל מאת הציבור העברי.

aaa

עתה אפשר לגלות את העובדות הבאות:

א. המומחים שלנו[1] המציאו מוקש מיוחד למסילות הברזל, שבעזרתו אפשר לשתק בכל עת, ולהלוטין, את כל תנועת הרכבות. לארכה ולרחבה של כל הארץ. המוקש מופעל באופן אוטומטי; הפעלתו תלויה במכוון במשקל המשא העובר עליו. יכולה להפעילו קרונית קלה; אך אפשר גם לכוונו כך, שרק קטר או קרון כבד יגרום להתפוצצות. מלבד זאת מצטיין המוקש בשתי תכונות עיקריות אלו:

1. אין כל אפשרות לפרקו.

2. כמעט שאין אפשרות לגלותו.

ב. בשנות המלחמה העולמית הצענו את המצאת חברינו לאחד מנציגיה של ברית-המועצות[2] כדי לסייע בידי הפרטיזנים בהפרעה השיטתית של העברת תגבורת, ציוד ותחמושת, מן העורף הגרמני דרך פולין לחזית בפנים רוסיה.


[1] קצין המיבצעים של   הארגון הצבאי הלאומי, עמיחי פגלין, הוא גדעון המחתרתי

[2] על פי הוראתו של יעקב מרידור, ששימש, בימים ההם, כמפקדו של הארגון הצבאי הלאומי, הביא הצעה זו. ד''ר שמשון יוניצ'מן לנציגה של ברית המועצות בטהרן. בגלל טעמים מובנים לא פירסמנו בהודעתנו שום פרטים. גילוי העובדה עצמה נעשה מטעמי מדיניות החוץ העברית בשלהי שנת 1946.