כנס רב-משתתפים של ועדי הסניפים בתנועת החרות – ח"כ בגין קורא לאלה שהזדהו עם הגוש לשוב לתנועה

מאמר עיתון: היום
פורסם בתאריך:
כ"א אדר א' התשכ"ז, 3 במרץ 1967
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, קואליציה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. בטחון - הגנה עצמית, יכולת גרעינית, מרוץ חמוש. תיקון החברה - ועד העובדים. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה, יחסי ישראל-צרפת. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. מפלגות - מפלגת חירות. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים
העתון מדווח על כנס של ראשי הסניפים של תנועת החרות. בנאומו בגין מצהיר כי לא ייתכן גוף דמוקראטי שיש לו שני ראשים, ולכן ה'גוש החפשי' אינו חלק מחרות, אך קרא לאנשיו לחזור לחרות על מנת שיוכלו לעמוד ולעמול יחד והביע תקווה כי גח"ל יוסיף לעמוד ולגדול. לגבי שיתוף פעולה עם מפלגות אחרות, אמר כי התנועה לא תכפה את דעותיה על תנועה אחרת, וכן לא תהיה מוכנה לוותר על שלה. בנוגע למשבר שפקד את התנועה בחודשים האחרונים, טען כי הוא השתקפות למשבר באומה כולה, ומקורו בארבעה גורמים - התכחשות לזכות עמ"י על ארצו, זלזול בקורבן שניתן להצלת העם, התלות בין ההשקפה הפוליטית לפרנה והתיידדות עם העם שהשמיד את הורינו. בגין טען כי יש לחפש בני ברית לישראל שיש להם אינטרסים משותפים, ובכלל זה התייחס לצרפת. בגין ציין כי תנועתו הבהירה כבר חששה מיכולת גרעינית של גרמניה, וכן ציין את חובת הטיפול בסוגיית הפליטים, וכי תנועת החירות פועלת למען חוק ביטוח לאבטלה, שימנע רעב מילדי המובטלים. בגין סירב להתייחס ל'מכתב אמסטרדם'. בגין בירך את הנהלת התנועה, וקרא להרים את דגלה - דגל הטוהר והיושר. אחריו עלו לנאום בן אליעזר ואיתן ליבני.