כניעה גוררת לחץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אלול התשי"ד, 10 בספטמבר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - הבלגה, פעולות תגמול. מחתרות - המנדט הבריטי. שלום - הסכמי הביניים. אישים - משה שרת
בגין נגד הפסקת העבודות בערוץ הירדן ואי חידושם תוך כניעה לתביעות ארה"ב . בגין סוקר את השתלשלות העניינים שהובילה להפסקת העבודות . בגין יוצא נגד הביזבוז הרב על סכומי הכסף שהושקעו על עבודות הטיית ערוץ הירדן. בגין טוען כי הבעיה העיקרית היא לא הכסף שבוזבז אלא הכניעה של הממשלה . במאמר זה יוצא בגין גם נגד דברי עיתון "הארץ" שקורא לממשלה להבליג שכן פעולות התגמול אינן מועילות . בגין טוען שאכן שיטת "פגע וברח" איננה מספקת וכי היא היתה טובה בימי המחתרת. בגין קובע כי הדרך היחידה לשיחרור הארץ מבסיסי התוקפנות הוא נקיטה באקטיביזם חיובי ומשחרר.