כנגד "האופטימיות" המובילה לאבדון

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו תמוז התש"ו, 14 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 184-185
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). השקפות חיים - קומוניזם. מורשת ישראל - שואה
בכרוז זה טוען בגין כי הבריטים אשר ממשיכים בדרכו של היטלר מתסיסים את הערבים כנגד היהודים. לכן יש להילחם כנגד הבריטים בכל האמצעים פן יאבדו את המועד כאחיהם באירופה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

קול ציון הלוחמת

כנגד "האופטימיות" המובילה לאבדון

התיאוריה היא שלו. הוא היה טוען וצורח וצווח כי הפלוטוקרטיה והבולשביזם הנם לא רק שני בנים לאב אחד, לשטן היהודי, כי אם גם שני שותפים לקשר אחד: להחרבת העולם. הקפיטליסטים היהודיים הנסתרים - היה רועם המניאק מברלין - נותנים את כספם לבולשביקים היהודים, וכולם ביחד רוצים להחריב את "הציוויליזציה" ולהשתלט על העולם.

היטלר הוכרע והושמד. אבל התיאוריה שלו, על כל מסקנותיה, נקלטה יפה. היא מהווה חלק מן הירושה "האידיאולוגית" הגדולה, שהוא השאיר לתלמידיו החרוצים, למשמידים הבריטיים. הם המשתמשים בה עד היום. אך, כרגיל, אין עושים זאת בגלוי ובאופן ישיר, כי אם בסתר, בהסוואה, ובידי אחרים.

לפי הצו של מושכי החוטים הבריטיים, עובר עתה גל של "טיהור" בכל ארצות המזרח התיכון. במצרים נאסרו מאות אנשים. הנאשמים בהשתייכות ל"קשר בין-לאומי" נגד המשטר הקיים, נגד הליגה הערבית, נגד העולם כולו. ובין אלה נמצא, לפי מקורות האינפורמציה הבריטית, מיליונר יהודי איטלקי, שקיים בכספו את המפלגה הקומיניסטית במצרים ואת שלוחותיה בכל המזרח התיכון. שימו לב: נאסר לא בן אדם חשוד בקומוניזם; לא אזרח ממוצא איטלקי; לא אזרח ממוצא יהודי; לא מיליונר חשוד באהדה לקומוניזם; נאסר מיליונר יהודי; וכבר הוכח, לפני המשפט, שהוא מממן את המהפכה הקומוניסטית במצרים ובמזרח התיכון כולו. במלים אחרות, דעו עמי תבל, כי הממון היהודי והבולשביזם היהודי, שאת בריתם הנסתרת גילה לנו הגואל מברלין, זוממים להחריבכם.

אין זה מקרה, כי חורשי המזימות הבריטיים החלו בהסתה היטלריסטית זו, שנתנה את פריה באירופה כולה, בימי התקפתם הגדולה בארץ-ישראל. כי אחת היא התכנית ואחת דרך ביצועה. והתכנית היא לחסל - לחסל ממש - את גרעין האומה העברית במולדת וכן להביא לידי חיסולם של קיבוצי היהדות בשכנות המולדת, במזרח התיכון, הצריך ליהפך לבלוק אחיד, שתושביו ערבים ומושליו, להלכה, הם ערבים, אך שליטיו האמיתיים הם הבריטים. ומה שנוגע לדרך הביצוע, הרי הורה והראה אותה היטלר. יש להוכיח, כי היהודים חורשים מזימות השמדה נגד עמים ומדינות; לגלות את כפילות החתירה היהודית, באמצעות ההון הבין-לאומי והקומוניזם הבין- לאומי. יש להביא את כל העמים לידי הכרה, כי אכן, את היהודים צריך להשמיד כאויבי האנושות ולא להשאיר מהם שריד ופליט.

אנו חייבים אחים להסתכל במציאות בעינים פקוחות. אל ניתן להרדים את עצמנו ברעל "האופטימיות" המזוייפת, שהיתה אופיינית ליהדות הגולה וגרמה לא במעט להשמדתה.

עלינו לדעת: משדות פולין ועד גדות הנילוס, מיגור ועד בגדד, מכפר גלעדי ועד בוכנוולד, מקצה העולם ועד קצהו מתנהלת מלחמה לחיים או למוות בין עם ישראל, הרוצה לחיות כעם חפשי בארצו, לבין בריטניה הבוגדת שגמרה אומר לדחוף אותו, בכוח, בערמה, ובהסתה, לעמקי תהום מלחמה זו עולה לנו גם היום לאחר השמדת המיליונים, במאות ואלפי קרבנות אדם; היא תעלה לנו בקיום האומה, אם - אם לא נקום כאיש אחד ולא נכה במשעבד בכל האמצעים העומדים לרשותנו.

ולקום צריך היום, פן נאחר, כאחינו באירופה, את המועד.

שודר ביום ט"ו בתמוז תש"ו (14.7.46).