"כך אנחנו מכבדים את המשפט": הודעה אישית של מ. בגין בכנסת

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ט' תמוז התשט"ו, 29 ביוני 1955
מתוך:
כרך 18 עמ' 2118
נושאים:
אישים , חירות האדם - חירות הפרט. ממשל - יחסי רשות מחוקקת-צבא, יחסי רשות מחוקקת-רשות שופטת, כנסת. משפט - צדק
בעקבות דברי שרת כי במשפט צריפין יצא בגין נגד השופטים שמונו לצורך השעה, אמר בגין כי הוא עשה זאת למען אי-תלות המשפט. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת ב 28/06/1955